Обществено обсъждане актуализацията на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чупрене

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане  на  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чупрене,  като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: ob_chuprene@abv.bg  в срок до 29.05.2018 год.

 

 

Предложение и мотиви

 

 

Публикувана на 15.05.2018 год.

Внесени предложения …. бр.

Файлове