https://www.livechatalternative.com/

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ВАШЕТО ПО-ДОБРО НАСТРОЕНИЕ И ЕМОЦИИ НА ТУРЛАШКИЯТ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „КАДА КУМ ПРАСЕ И ТИ ВРЕЧУ“ С.ЧУПРЕНЕ НА 09.06.2018 Г. /СЪБОТА/СМЕ ПОДГОТВИЛИ НЯКОЛКО КОНКУРСА:
1. КОНКУРС „МИНИ МИС И МИНИ МИСТЪР ТУРЛАЧЕ“
В НЕГО МОГАТ ДА УЧАСТВАТ ДЕЦА ДО 10 ГОДИНИ, ОБЛЕЧЕНИ В ТРАДИЦИОННИ ТУРЛАШКИ НОСИИ. КОНКУРСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА СЦЕНАТА ОТ 11:00 ЧАСА.
2. КОНКУРС „БАБА И ВНУЧЕ“
В НЕГО МОГАТ ДА УЧАСТВАТ БАБИТЕ СЪС СВОИТЕ ВНУЦИ, ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ РЕПЕРТОАР ПО ИЗБОР ДО 5 МИНУТИ. КРИТЕРИЯТ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ Е АРТИСТИЧНОСТ И ТВОРЧЕСТВО. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ – СЦЕНАТА, ОТ 17:00 ЧАСА.
3. КОНКУРС „НАЙ РАДЕТЪН И НАЙ-ЯК ТУР ЛАК“
ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ВОЛЕЙБОЛНОТО ИГРИЩЕ ОТ 18.00 ЧАСА. УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ТРЯБВА ДА ПРЕОДОЛЕЯТ 3 ПРЕПЯТСТВИЯ ЗА ИЗДРЪЖЛИВОСТ И СРЪЧНОСТ.
НАГРАДИ;
ЗА ПЪРВО МЯСТО-100 ЛЕВА ЗА ВТОРО МЯСТО – 60 ЛЕВА ЗА ТРЕТО МЯСТО – 40 ЛЕВА
МЯСТО ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА ТРИТЕ КОНКУРСА – НА ИНФОРМАЦИЯ
4. КОНКУРС ЗА НАЙ-ВКУСНА ТУРЛАШКА БАНИЦА С НАГРАДЕН ФОНД. ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА УЧАСТВАТ В КОНКУРСА ДА ПРЕДСТАВЯТ СВОИТЕ БАНИЦИ В ПЕНСИОНЕРСКИЯ КЛУБ ДО 11:00 ЧАСА.