Търг с явно наддаване – Предоставяне на стояща дървесина на корен от обект № 18002, отдел 99 подотдели „п,ц” в землището на с. Долни Лом, на територията на община Чупрене

Д О Г О В О Р ПРОЕКТ19

У С Л О В И Я за ТЪРГ 18002

Документи за търг 18002

Заповед

приложение 1

приложение 2

приложение 3

приложение 4

Приложение 5

Приложение 6