https://www.livechatalternative.com/

Обществено обсъждане за актуализация на Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Чупрене

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Председателят на Общински съвет Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане  на  Наредба за  реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Чупрене,  като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: [email protected]  в срок до 25.09.2018 год.

 

 

 

Предложение и мотиви

 

 

Публикувана на 11.09.2018 год.

Внесени предложения …. бр.

Файлове