https://www.livechatalternative.com/

Обществено обсъждане актуализацията на Наредба за определянето на местните данъци на Община Чупрене

 

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане  на   Наредба за определянето на местните данъци на Община Чупрене ,  като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: [email protected]  в срок до 18.12.2018 год.

 

 

Предложение и мотиви

 

 

Публикувана на 03.12.2018 год.

Внесени предложения …. бр.

Файлове