https://www.livechatalternative.com/

Съобщение

           ОТНОСНО: ТУРИСТИЧЕСКА И СКИ ЗОНА „МИДЖУР“

        След решението на Върховният административен съд публикуваме на сайта на община Чупрене одобреният проект за Общ устройствен план на Туристическа и ски зона Миджур публикуван на 20.02.2018 г., в брой 16 на Държавен вестник. Като кмет на общината, ангажиран  с  цялата процедура,  отбелязвам основните акценти в него.

1.ОУП на Туристическа и ски зона Миджур не засяга защитена местност Миджур и отстоящият на няколко километра от зоната резерват Чупрене. Ски пистите, лифтовите съоръжения и атракционите заобикалят и не преминават през територията на защитената местност Миджур. /приложение карта на ски пистите и лифтовете/ .Капацитета на ски зоната е 4000 човека. Дължината на пистите е 14,5км.
2.Създаването и разширението на защитена местност „Миджур“ се осъществи след изразено писмено съгласие на община Чупрене до РИОСВ Монтана през 2008 и през 2012 г.
3. ОУП позволява в Туристическа и ски зона Миджур изграждане само на писти, лифтове, атракциони, заведения за хранене и техническа инфраструктура. Планът не предвижда, което означава, че не допуска изграждане на хотели, вили, къщи за гости, апартхотели, хижи и всякаква леглова база в зоната. Местата за настаняване на туристи ще се изграждат в  селищата от общината.
4. Екологичната оценка /ЕО/и Оценката за съвместимост/ОС/ разглеждат само влиянието върху природни местообитания и върху видове от флората и фауната на спортните съоръжения , атракционите и заведенията за хранене, но не и на леглова база, защото ОУП  не допуска в зоната да се строи такава.
5. Капацитетът на местата за настаняване, е около 4000 човека ,строителството ще се извърши в населените места, като не е задължително да бъде достигнат .
6. Данните за снежната покривка в ски зоната за последните десет години показват, че от края на  октомври  до началото на април тя е от  74 до 100 сантиметра, като в пиковите месеци има и над 125-150  см.
7.Няма данни от живи жители на общината, които да доказват, че някога в района е виждан рис. По отношение на мечките за последните 7-8 години е наблюдаван единичен случай в района на с.Чупрене в м.Бекинска шобърка – отстояща на 10-15 км. от Туристическа и ски зона „Миджур“ .Вълча популация има но в ниските части на планината и около населените места.
8.Относно местата за строителство, свободни парцели, празни къщи и възможности прилагаме справка ТУК
9. Одобреният и влязъл в сила Общ устройствен план на Туристическа и ски зона Миджур можете да видите ТУК

Файлове