https://www.livechatalternative.com/

Обществено обсъждане актуализацията на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Чупрене

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Председателят на Общински съвет Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане  на   Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: [email protected]  в срок до 11.03.2019 год.

 

 

Предложение и мотиви

 

 

Публикувана на 25.02.2019 год.

Внесени предложения …. бр.

Файлове