Регистър-ЗУТ

ПУП ДО 2016

ПУП 2017

ПУП 2018

РАЗРЕШЕНИЯ СТРОЕЖ

РАЗРЕШЕНИЯ СТРОЕЖ-2018

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ

ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 

Файлове