https://www.livechatalternative.com/

Търг с явно наддаване за предоставяне на сечища в обект № 19003, отдел 82 подотдели „в,о“ в землището на с. Горни Лом, на територията на община Чупрене

02042019095132

02042019095436

Д О Г О В О Р ПРОЕКТ19

Документи за търг 19003

приложение 1-

приложение 2

приложение 3

приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

У С Л О В И Я за ТЪРГ 19003

Файлове