https://www.livechatalternative.com/

Избирател списък с.Долни Лом секция № 009

                                                         ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ВИДИН,ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ДОЛНИ ЛОМ   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 009
Адрес на избирателната секция ……………………………………..

–––––––––––––––––-
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
–––––––––––––––––-
АНАТОЛИ ГЕОРГИЕВ ЖИВКОВ
АНГЕЛ БОРИСОВ ЖИВКОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
АНГЕЛ ИВАНОВ ЕЛЕНКОВ
АНИСИЯ ИВАНОВА КОСТИНА
АНКА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА
АНТОН БОЙЧЕВ МИХАЙЛОВ
БИСЕР СЕРАФИМОВ СТЕФАНОВ
БЛАГОЙ ГОРАНОВ ДИМИТРОВ
БОГДАНА ТОДОРОВА ДРАГАНОВА
БОЙКО БОРИСОВ МИХАЙЛОВ
БОРИС ЖИВКОВ СТЕФАНОВ
БОРИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ
БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ БОЙКОВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВА ЕЛЕНКОВА БОЯНОВА
БОРИСЛАВА ПЕПИЕВА БОРИСОВА
БОЯН ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
БОЯНА МИХАЙЛОВА СПАСОВА
ВАЛЕНТИН ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ВАЛЕНТИНА ЦВЕТАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ВАЛЕРИ МИРОНОВ ИВАНОВ
ВАНЬО ЗДРАВКОВ АНГЕЛОВ
ВАНЬО КОСТАДИНОВ КОСТИН
ВАСИЛ ВЕСКОВ РАЙНОВСКИ
ВАСИЛ МАРКОВ МАРКОВ
ВАСИЛ ТОДОРОВ ЕФРЕМОВ
ВЕНЕТА МИХАЙЛОВА ПЕНИНА
ВЕНКО ИВАНОВ ЛЕЩАРСКИ
ВЕНЦИСЛАВ ВАНЬОВ ЗДРАВКОВ
ВЕСЕЛА МИЛЧОВА ВЕСЕЛИНОВА
ВЕСЕЛИН КРУМОВ ВЕСЕЛИНОВ
ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
ВИКТОРИЯ МИТКОВА АНТОВА
ВИОЛЕТА АНТОВА ДИМИТРОВА
ВИОЛИНА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
ГЕНАДИ АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
ГЕОРГИ ВИКТОРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕРАСИМ ЙОРДАНОВ РАНГЕЛОВ
ГИЧКА ИВАНОВА ЖИВКОВА
ГИЧКА КИРИЛОВА ПЕЙНА
ДАНАИЛ ИВАНОВ ДЖЕРМАНОВ
ДЕНИЦА СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА
ДЖУЛИЯ МИТКОВА ГЕНАДИЕВА
ДРАГОМИР ТОНИ ЛЕКИН
ЕВАНГЕЛИЦА АНГЕЛОВА КОСТОВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА ТОДОРОВА
ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
ЕЛИЗАБЕТ  ЙОРДАНОВ
ЕЛИЗАБЕТ ПЕПИЕВА БОРИСОВА
ЕЛИСАВЕТА ВАЛЕРИЕВА МИРОНОВА
ЕЛКА МОНЧОВА ГЕОРГИЕВА
ЕМИЛ ЦВЕТАНОВ КИТАНОВ
ЕМИЛИЯ КРУМОВА АНТОВА
ЖЕЛЬО СИМЕОНОВ ЖИВКОВ
ЖИВКО АНТОВ ЖИВКОВ
ЖИВКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ЖИВКО ПЕПИЕВ БОРИСОВ
ЖИВКО ТОДОРОВ ЖИВКОВ
ЗОЯ ТОДОРОВА БОРИСОВА
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ
ИВАНКА ИЛИЕВА МИХАЙЛОВА
ИЛИЯНА ЕЛЕНКОВА ИВАНОВА
ИЛИЯНА ЕЛЕНКОВА РАНГЕЛОВА
ИСКРЕН ПАВЛИНОВ ГЕНАДИЕВ
ЙОНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ЙОРДАН БОРИСОВ РАНГЕЛОВ
ЙОРДАН ГЕРАСИМОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ЦЕНОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАНЧО ВИОЛИНОВ ЙОРДАНОВ
КАРАМФИЛА СЕРАФИМОВА СТЕФАНОВА
КРАСИМИР ДОНЧОВ ПЕТКОВ
ЛИДА ЖИВКОВА ЦВЕТКОВА
ЛИДИЯ БОРИСЛАВОВА ПЕТРОВА
ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЛЮБА МАЛИНОВА ЕЛЕНКОВА
ЛЮБОМИР ВИТАНОВ ПЕТРОВ
ЛЮДМИЛ ИВАНОВ КОРЕЙН
ЛЮДМИЛ НИКОЛОВ АНТОВ
МАРИЙКА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ АНТОВА ВАСИЛЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВА
МАРИЯ ЕЛЕНКОВА ПЕТРОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА ЖИВКОВА
МАРИЯ ЦВЕТКОВА ВЪЛОВА
МЕРИЛИН КРАСИМИРОВА РАШЕВА
МИЛКА АНТОВА ПЕТРОВА
МИЛКА ГЕОРГИЕВА ГАНЧЕВА
МИЛКА ЕЛЕНКОВА ИЛИЕВА
МИЛКА ЖИВКОВА АНТОВА
МИЛКА ЖИВКОВА ТАТАРОВА
МИЛКА СИМЕОНОВА ЦЕНОВА
МИЛЧО ВЕСЕЛИНОВ МИЛЕНКОВ
МИРОСЛАВ ВАЛЕРИЕВ МИРОНОВ
МИРОСЛАВ ЛЮБЧЕВ МИХАЙЛОВ
МИТКА ЦВЕТАНОВА ДЖЕРМАНОВА
МИТКО АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
МИХАИЛ ВЕНЦИСЛАВОВ СИМЕОНОВ
МИХАИЛ КИРИЛОВ МИХАЙЛОВ
МИХАИЛ ТОНИ ЛЕКИН
МИХАИЛ ТРИФОНОВ ЖИВОВ
МИХАЙЛ АНГЕЛОВ ЛЕКИН
МИХАЙЛ ЙОРДАНОВ АНТОВ
МЛАДЕН ТОДОРОВ ИВАНОВ
МОНИКА ЦВЕТАНОВА ДЖЕРМАНОВА
МОНЧО АНТОВ СИМЕОНОВ
НАДКА ИВАНОВА СИМЕОНОВА
НАЙДЕН ВИДЕНОВ АНТОВ
НЕЗАБРАВКА НИКОЛОВА МЛАДЕНОВА
НЕЛИ ЛЮБЧЕВА МИХАЙЛОВА
НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ ВЕСЕЛИНОВ
НИНА ВАСИЛЕВА МАРКОВА
ОГНЯН КРАСИМИРОВ СТЕФАНОВ
ПАВЕЛ ГЕНАДИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ПАВЛИН ТОДОРОВ БОРИСОВ
ПЕПИ БОРИСОВ АЛЕКСАНДРОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ
ПЛАМЕН СЕРГЕЕВ ПУНЧЕВ
РОЗА СИМЕОНОВА ТОДОРОВА
РОСЕН МИХАЙЛОВ НАЙДЕНОВ
РОСИЦА ЯКИМОВА МЛАДЕНОВА
РУМЯНА АНТОВА ТОМОВА
САШКО ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ
СТОЙЧО ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
СУЗАНА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА
ТОДОР БОРИСОВ АНГЕЛОВ
ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ЛЕКИНА
ТОНИ МИХАЙЛОВ ЛЕКИН
ТОТКА ЗАХАРИЕВА МИЦОВА
ТОШКО ПЕТРОВ ТОДОРОВ
ЦВЕТАН ВЕНКОВ БОЯНОВ
ЦВЕТАН ВЕСЕЛИНОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН ИВАНЧОВ ДЖЕРМАНОВ
ЦВЕТАН ЮЛЧОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАНА АНТОВА ЛЕЩАРСКА
ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА ЕЛЕНКОВА
ЦВЕТАНА ЙОРДАНОВА ЛАЗАРОВА
ЦВЕТАНА СТЕФАНОВА АНТОВА
ЦВЕТАНА ЦВЕТКОВА ПАРДИНА
ЦЕЦКА ИЛИЕВА ЖИВКОВА
ЦЕЦКА СЛАВЧЕВА АНГЕЛОВА
ЦЕЦКО КРУМОВ ПЕШЕВ
ЮЛИ ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ
ЮЛЧО ЦВЕТКОВ ТОМОВ

Кмет/кметски наместник: …………
Секретар на община/район: ……….