Избирател списък с.Горни Лом секция № 008

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ВИДИН
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ГОРНИ ЛОМ   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 008
Адрес на избирателната секция ……………………………………..

–––––––––––––––––-
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
–––––––––––––––––-
АЛБЕНА ГАЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
АЛЬОША БОТЬОВ ТОМОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ МАТОВ
АНГЕЛИНА ИВАНОВА КОСТОВА
АНЕЛИЯ ВЕНЕТОВА ГЕОРГИЕВА
АНЕЛИЯ СВЕТЛИНОВА АСЕНОВА
АНЖЕЛА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА
АНИТА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
АНИТА ЦВЕТАНОВА АНДРЕЕВА-МИХАЙЛОВА
АНТО ГЕОРГИЕВ АНТОВ
АНТО ГЕОРГИЕВ ТАБАЧКИ
АНТО МИХАЙЛОВ АНТОВ
АНТОАНЕТА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
АНТОН АСЕНОВ АНТОВ
АНТОН ЖИВКОВ АНТОВ
АНТОН ЯГОДИНКОВ СЛАВЧЕВ
АНТОНИЯ БОРИСОВА ДОНЧЕВА
АСЕН АНТОНОВ АНТОВ
АСЕН ВАСИЛЕВ АНТОВ
АСЕН ИЛИЕВ СЛАВЧЕВ
АСЕН СЛАВЧОВ ГЪЛЪБОВ
АСЕНКА ЯНЧОВА ДИНКОВА
БИСЕР ВАСИЛЕВ БОЯНОВ
БОЖАНА СРЕДКОВА ГЪЛЪБОВА
БОЖИН МИЛКОВ МИХАЙЛОВ
БОЙКА АНТОВА ГЕОРГИЕВА
БОЙКА АТАНАСОВА СИМЕОНОВА
БОЙКО ИЛИЕВ МИХАЙЛОВ
БОНКА МИХАЙЛОВА ЛУКИНА
БОРИСКА СИМЕОНОВА ВЕЛИНА
БОРИСКА СЛАВЧОВА ЖИВКОВА
БОРИСЛАВ ТРОЯНОВ АСЕНОВ
БОЯН БОЯНОВ АНТОВ
БОЯН ВЕНКОВ БОЯНОВ
БОЯНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ВАЛЕНТИН ЕЛЕНКОВ ЖИВКОВ
ВАЛЕНТИН СЛАВЧЕВ ТОШЕВ
ВАНКО МИХАЙЛОВ СИМЕОНОВ
ВАНЯ НИКОЛОВА СИМЕОНОВА
ВАСИЛ АЛБЕНОВ МИХАЙЛОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ БОЯНОВ
ВАСИЛ ЙОСИФОВ ТОДОРОВ
ВАСИЛКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
ВАСЯ БОЖИДАРОВА СЛАВЧОВА
ВЕНЕТА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
ВЕНЕТА БОЖАНОВА СРЕДКОВА
ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА
ВЕНЦИСЛАВ БОРИСОВ МАДЖАРОВ
ВЕНЦИСЛАВ ИВАЙЛОВ ЦВЕТАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ЛЮБЕНОВ АНТОВ
ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ САВОВ
ВЕСЕЛИН ЛЪЧЕЗАРОВ ГАЛИЧКОВ
ВИКТОР АСЕНОВ ИЛИЕВ
ВИКТОР МЛАДЕНОВ ВИДЕНОВ
ВИКТОРИЯ МИЛЧЕВА ИЛИЕВА
ВИОЛЕТА АСЕНОВА АНТОВА
ВИОЛЕТА ДАНЧОВА АЛЕКСИЕВА
ВИТАН ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ
ГАБРИЕЛА БОРИСЛАВОВА ЛИЛИНА
ГАЛИН ГЕОРГИЕВ КИРОВ
ГАЛИН ЯГОДИНКОВ СЛАВЧЕВ
ГАЛИНА ХРИСТОВА ЖИВКОВА
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЗДРАВКОВСКИ
ГЕОРГИ АНТОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ АНТОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ БОЯНОВ
ГЕОРГИ ЕМИЛОВ АНТОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЖИВКОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
ГЕОРГИ КИРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГРОЗДАН ЙОСИФОВ ТОДОРОВ
ГРОЗДАНКА ВИТАНОВА КОСТОВА
ГЪЛЪБ ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ
ДАНА ИЛИЕВА СЛАВЧЕВА
ДАНАИЛ ВАЛЕРИЕВ БОРИСОВ
ДАНАИЛ ЛЮБКОВ КИРИЛОВ
ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ВЕРГИЛОВ
ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА БОРИСОВА
ДАНИЕЛА МИЛЧОВА КАМЕНОВА
ДАНКА ЗАЙКОВА ДИМИТРОВА
ДАНЧО ГЪЛЪБОВ СЛАВЧЕВ
ДАНЧО ЕЛЕНКОВ ЙОРДАНОВ
ДАНЧО МИТКОВ ДИМИТРОВ
ДАНЧО ЦВЕТАНОВ ДОНЧЕВ
ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА ВЕЛИЧКОВА
ДИАНА ВЕНЦИСЛАВОВА НИКОЛОВА
ДИМИТЪР БОРИСОВ ГАРГОВ
ДИМКА СПАСОВА ИЛИЕВА
ЕКАТЕРИНА ЦВЕТКОВА ТАБАЧКА
ЕЛЕНА ЕЛЕНКОВА АНТОВА
ЕЛЕНОРА ВЕНКОВА ЕЛЕНКОВА
ЕЛИЗАБЕТА ЕМИЛОВА НИКОЛОВА
ЕЛИТА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
ЕЛКА ГЕОРГИЕВА ЛУКОВА
ЕМИЛ ВАЛЕНТИНОВ ЕЛЕНКОВ
ЕМИЛ ИВАНОВ ЖИВКОВ
ЕМИЛ ИВАНОВ ЛУКИН
ЕМИЛ НИКОЛОВ МИХАЙЛОВ
ЕМИЛ ПЕТРОВ ЕЛЕНКОВ
ЖЕЛЬО БОРИСОВ ЖИВКОВ
ЖИВКА ЦВЕТАНОВА ИГНАТОВА
ЖУЛИЕТА ДОБРИНОВА ЗАРКОВА
ЗАНКА РАЙКОВА ИВАНОВА
ЗАХАРИНКА МАРИЯНОВА ВЕЛИКОВА
ИВАЙЛО ВЕСКОВ СТРАХИЛОВ
ИВАЙЛО ИВАНОВ ЗДРАВКОВСКИ
ИВАЙЛО ИЛИЕВ ЖИВКОВ
ИВАЛИНА ИВАЙЛОВА ЦВЕТАНОВА
ИВАН АНТОВ ЛУКОВ
ИВАН ВЕСКОВ ВЕЛКОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ЖИВКОВ ЕЛЕНКОВ
ИВАН ИВАЙЛОВ ЗДРАВКОВСКИ
ИВАН СТЕФАНОВ ЦЕНКОВ
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА САВОВА
ИВАНКА НИКОЛОВА АНТОВА
ИЛИЙКА МЕТОДИЕВА ИЛИЕВА
ИЛИЯ ВАСИЛЕВ БОЯНОВ
ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ЗАЙКОВ
ИЛИЯ СЛАВЧОВ ГЪЛЪБОВ
ИЛИЯН БОРИСЛАВОВ ТРОЯНОВ
ИЛИЯН ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ
ИЛИЯН ФИЛКОВ ГЕОРГИЕВ
ИЛИЯН ЦВЕТАНОВ ЛИЛИН
ИЛКО ИВАНОВ АНТОВ
ИЛЬО ВЕНЦИСЛАВОВ БОРИСОВ
ЙОРДАНКА ДАМЯНОВА ГЕОРГИЕВА
ЙОРДАНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
КАТЮША МЛАДЕНОВА АНТОВА
КАТЯ ПЕНКОВА АЛЕКСАНДРОВА
КОРНЕЛИЯ ИЛИЕВА АНТОВА
КОСТАДИНКА БОРИСОВА СЛАВЧЕВА
КРАСИМИР АСЕНОВ АНТОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
КРУМ АНТОВ ЗДРАВКОВСКИ
ЛЕНЧЕ АТАНАСОВА СТОЯНОВА
ЛЕОНИД АЛЬОШОВ БОТЬОВ
ЛИЛИ ВАНЬОВА МАДЖАРОВА
ЛИЛИЯ МЛАДЕНОВА АНТОВА
ЛИЛЯНА ИЛИЕВА БОЯНОВА
ЛИЛЯНА КАМЕНОВА ДИМИТРОВА
ЛОЗИНА ЗЛАТАНОВА ЦАНКОВА
ЛОРА ЕМИЛОВА ГАРГОВА
ЛЪЧЕЗАР СЛАВЧЕВ ГАЛИЧКОВ
ЛЮБЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ЛЮБЕНОВ
ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ
ЛЮБЕН ЖИВКОВ МИХАЙЛОВ
ЛЮБЕН ИЛИЕВ МИХАЙЛОВ
ЛЮБОМИР ИЛЬОВ ВЕНЦИСЛАВОВ
ЛЮДМИЛ БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ ЖИВКОВ
ЛЮДМИЛ ИЛИЯНОВ ЛЮБЕНОВ
ЛЮДМИЛА НАЙДЕНОВА БОЯНОВА
МАЛВИНА КАРАМФИЛОВА СЕРАФИМОВА
МАНИЕЛА МЕТОДИЕВА МИХАЙЛОВА
МАРА ВИТАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
МАРИАНА ИЛИЕВА ИВАНОВА
МАРИЯ АСЕНОВА ИВАНОВА
МАРИЯ ВЪЛЧЕВА ИВАНОВА
МАРИЯ НАТАШОВА НИКОЛОВА
МАРИЯНА ДОНЧОВА СИМЕОНОВА
МАРСЕЛО СВЕТЛИНОВ ВЕРГИЛОВ
МАРУШКА ЛОЗАНОВА АСЕНОВА
МИГЛЕНА КРАСИМИРОВА ЖИВКОВА
МИЛЕВА ЙОРДАНОВА МИХАЙЛОВА
МИЛЕНА ИЛИЕВА АНТОВА
МИЛКА АЛЕКСАНДРОВА ИЦИНА
МИЛКА АНТОВА НИКОЛОВА
МИЛКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
МИЛКА ЖИВКОВА ЗДРАВКОВСКА
МИЛКА ИВАНОВА РАНГЕЛОВА
МИЛКА РАНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА
МИЛЧО ВАНКОВ ИЛИЕВ
МИЛЧО ВЕНЦИСЛАВОВ БОРИСОВ
МИЛЧО ЦАНКОВ МИХАЙЛОВ
МИРЕЛЛА МИЛЧЕВА ИЛИЕВА
МИРОСЛАВ ВАНЬОВ МАДЖАРЕВ
МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ БОЯНОВ
МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЕМИЛОВ
МИРОСЛАВ ЙОСИФОВ ТОДОРОВ
МИРОСЛАВА ВЕЛИКОВА МИРЧЕВА
МИТКА КАМЕНОВА ИВАНОВА
МИТКА СТЕФАНОВА МИТКОВА
МЛАДЕН ИВАНОВ СИМЕОНОВ
МОНИКА ЗАХАРИНОВА АЙШЕОВА
НАДЕЖДА ДОБРИНОВА ПЕТРОВА
НАДКА ГЕОРГИЕВА ЗДРАВКОВСКА
НАДКА ГЕРГОВА МИХАЙЛОВА
НАДКА ЕЛЕНКОВА ВИДЕНОВА
НАДЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА
НАНДО ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ
НАТАЛИЯ ЦЕЦКОВА СТЕФАНОВА
НЕДКА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА
НИКОЛА ВЕНЦИСЛАВОВ НИКОЛОВ
НИКОЛА ТЕОФИЛОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ГЪЛЪБОВ ВАСИЛЕВ
НИКОЛИНА БОЯНОВА АНТОВА
НИНА ВАЛЕНТИНОВА СЛАВЧЕВА
ОГНЯН СЛАВЧЕВ ВЕЛИЧКОВ
ОЛЕГ ВАНЬОВ МАДЖАРОВ
ОЛЕГ ВЕНКОВ АНТОВ
ПЕТКО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТРАНА БОРИСОВА ТОШЕВА
ПЕТРАНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ПЕТЪР ЕМИЛОВ ПЕТРОВ
ПЕТЯ РУМЯНОВА ПЕТРОВА
ПЛАМЕН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ПЛАМЕН СЛАВЧОВ ГЪЛЪБОВ
ПЛАМЕНКА ПЛАМЕНОВА МИРЧЕВА
РАДКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА
РАДКО ВЕЛКОВ РАНГЕЛОВ
РАДОСТИН ИЛИЯНОВ ЦВЕТАНОВ
РАЙКА ФИЛИПОВА БЕШКОВА
РИЛКА ИЛИЕВА ЛИЛИНА
РИТА ВЕЛИЧКОВА ЦЕНКОВА
РИЧ ЛЪЧЕЗАРОВ ГАЛИЧКОВ
РОЗА АНТОВА СИМЕОНОВА
РОЗКА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА
РОСАНКА АНГЕЛИНОВА ДАФИНОВА
РОСЕН АНТОНОВ ЖИВКОВ
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
РУМЕН ВЕРГИЛОВ БЕШКОВ
РУМЕН ИЛИЕВ МИХАЙЛОВ
РУМЕН ПЛАМЕНОВ СЛАВЧЕВ
РУМЯНА ЦВЕТАНОВА ГЪЛЪБОВА
САРА МИРОСЛАВОВА ЙОСИФОВА
САШКО МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
САШКО ЦВЕТАНОВ ИЦИН
СВЕТЛА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА
СВЕТЛИН ВЕРГИЛОВ БЕШКОВ
СВЕТОСЛАВ ПЛАМЕНОВ СЛАВЧЕВ
СИЛВАНА ИЛИЕВА СЛАВЧЕВА
СИМЕОН ЕЛЕНКОВ СИМЕОНОВ
СЛАВЧО ЛЪЧЕЗАРОВ ВЕЛИЧКОВ
СЛАДОЛИНА БОРИСОВА МИХАЙЛОВА
СТАНКА ИВАНОВА МАДЖАРОВА
СТЕФАН ИВАНКОВ ГЕОРГИЕВ
СТЕФКА АСЕНОВА ПАРАСКЕВОВА
СТИЛИЯНА ИЛИЯНОВА ЦВЕТАНОВА
СТОЯН ЖИВКОВ КОСТАДИНОВ
СТОЯН КРАСИМИРОВ МИЛЧЕВ
СТОЯН ФИЛИПОВ БЪТОВСКИ
СТОЯНЧО ИВАНОВ СТОЯНОВ
СТРАХИЛ АНГЕЛОВ ЖИВКОВ
ТАТЯНА БОРИСЛАВОВА АНТОВА
ТАТЯНА ИЛИЕВА КОСТАДИНОВА
ТИНКА АНГЕЛОВА ЙОЛИЧОВА
ТРАЯНКА БОРИСЛАВОВА ТРОЯНОВА
ТРИФОН ЙОСИФОВ ТОДОРОВ
ЦВЕТАНА АНТОВА НЕДЕЛИНА
ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ЗАЙКОВА
ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА
ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА СОФРОНИЕВА
ЦВЕТАНА ЕЛЕНКОВА ЦВЕТКОВА
ЦВЕТАНА ЖИВКОВА ЗДРАВКОВСКА
ЦВЕТАНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТАНКА АНТОВА РАНГЕЛОВА
ЦВЕТЕЛИН ГАЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ГАРГОВА
ЦЕНА МАРКОВА ТОДОРОВА
ЦЕНКА ВАЛЕРИЕВА НИКОЛОВА
ЦЕЦКА АНТОВА ЦВЕТКОВА
ЦЕЦКО АНТОВ ЛУКОВ
ЦЕЦКО СТЕФАНОВ ДИНКОВ
ЮЛИЯ ЕЛЕНКОВА ИЛИЕВА
ЯНКА КАМЕНОВА ЯНКОВА

Кмет/кметски наместник: …………
Секретар на община/район: ……….