Избирател списък с.Средогрив секция № 010

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ВИДИН,ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.СРЕДОГРИВ   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 010
Адрес на избирателната секция ……………………………………..

–––––––––––––––––-
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
–––––––––––––––––-
АНДРИЯН ЕМИЛОВ МЛАДЕНОВ
АНТО БОРИСОВ ГОРАНОВ
АТАНАС МЕТОДИЕВ АТАНАСОВ
БИСЕР ВЕЛКОВ ИВАНОВ
БОГДАНА ВИДЕНОВА ГРИГОРОВА
БОЯНА ТОДОРОВА ГРИГОРОВА
ВАЛЯ МИРОСЛАВОВА ЕЛЕНКОВА
ВЕЛИСЛАВА МИЛЕНОВА ВЪЛЧИНОВА
ВЕЛКО ИВАНОВ ВЕЛКОВ
ВЕНЕТА АНТОВА АНДРЕЕВА
ВЕНЕТА БОГДАНОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕНЕТА ВЛАДИМИРОВА ЖИВКОВА
ВЕНКА БОРИСОВА ГОРАНОВА
ВЕНКА ТОДОРОВА МАТЕЕВА
ВЕНЧО ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛА ЦВЕТАНОВА МИХАЙЛОВА
ВЕСКА ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА
ГАЛИН ЕНЧЕВ ТОДОРОВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ МАТЕЕВ
ГРЕТА ЙОРДАНОВА ГЕРАСКОВА
ДАНИЕЛА СТОЙЧЕВА МЕНЕКШЕ
ДЕСИСЛАВА САШЕВА СТОЯНОВА
ДИМИТРИНА БОРИСОВА МАРКОВА
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
ЕЛЕНА ВЛАШЕВА ЕЛЕНКОВА
ЕЛЕНА МЛАДЕНОВА ЛОЗАНОВА
ЕЛЕНКА ХРИСТОВА БОБАНОВА
ЕМИЛ МЛАДЕНОВ ДИМИТРОВ
ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ЖИВКОВ
ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ИВАН КИРИЛОВ ПЕТКОВ
ИВАН КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
ИВАНКА БОРИСОВА ПЕТКОВА
ИРИНА ТРЕНДАФИЛОВА ПЕТРОВА
ЙОНЧО КРЪСТЕВ ЙОНЧЕВ
ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ АНДРЕЕВ
ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ТОНЕВА-ТОДОРОВА
ЙОСИФ ЛОЗАНОВ АНТОВ
КАЛИН АНГЕЛОВ КИРОВ
КОСТАДИНКА МИХАЙЛОВА КИРИЛОВА
КРАСИМИР АНГЕЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
КРАСИМИР ИВАНОВ КИРИЛОВ
КРАСИМИРА ЕВГЕНИЕВА ДИМИТРОВА
ЛЮБЕН ИВАНОВ ЛЮБЕНОВ
ЛЮБЧО ИЛИЕВ МИКОВ
МАГДАЛЕНА ОГНЯНОВА АНТОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕНОВА
МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ
МИЛЕНА ИВАНОВА СТАНЕВА
МИЛКА ДИМИТРОВА АНДРЕЕВА
МИЛКА ДИМИТРОВА ГРИГОРОВА
МИЛКА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА
МИЛЧО СИМЕОНОВ ЖИВКОВ
МИРОЛЮБ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
МИТКО ИВАНОВ ПЕТРОВ
МИХАИЛ КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
НАДЯ ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА
НЕДКО АНГЕЛОВ ЕЛЕНКОВ
НЕОФИТ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ ЦАНКОВ ГЕНОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ПЕТЪР МИЛЕНКОВ СПАСОВ
РАДОСЛАВ НЕДКОВ ЕЛЕНКОВ
РУМЕН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
САШО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
СЕРГЕЙ ЛЮБЕНОВ СТЕФАНОВ
СИЛВИЯ КРАСИМИРОВА ИВАНОВА
СЛАВЕЙ ПЕТРОВ МИЛЕНКОВ
СЛАВИ МИЛЧЕВ СИМЕОНОВ
СЛАВЯНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
СОНЯ МАРКОВА ДИМИТРОВА
СТЕФАН КРУМОВ СТЕФАНОВ
СТЕФКА ИЛИЕВА АТАНАСОВА
ТЕОДОРА МИТКОВА ИВАНОВА
ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ ТОДОРОВ
ТОДОР СИМЕОНОВ ИВАНОВ
ТОМО БОТЬОВ ТОМОВ
ТОНКА ЙОСИФОВА ДИМИТРОВА
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
ЦВЕТАНА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
ЦВЕТАНКА АНГЕЛОВА ПЕТКОВА
ЦВЕТАНКА ЦАНКОВА СИМЕОНОВА
ЦЕНКА БОРИСОВА БОБАНОВА
ЦЕЦА ВЛАДИМИРОВА ДИМИТРОВА

Кмет/кметски наместник: …………
Секретар на община/район: ……….