https://www.livechatalternative.com/

Избирателен списък с.Горни Лом секция № 007

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ВИДИН
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ГОРНИ ЛОМ   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 007
Адрес на избирателната секция ……………………………………..

–––––––––––––––––-
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
–––––––––––––––––-
АКСИНИЯ ВЕНКОВА МИХАЙЛОВА
АКСИНИЯ СЛАВЧЕВА ВЕЛИЧКОВА
АЛБЕНА БОРИСОВА ЗДРАВКОВСКА
АНАТОЛИ ГЕОРГИЕВ МЛАДЕНОВ
АНГЕЛ КРАСИМИРОВ АЛЕКСАНДРОВ
АНГЕЛ ТОДОРОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛИНА ДАФИНОВА МИТОВА
АНДРИАНА ДИМИТРОВА АНТОВА
АНЕЛИЯ ВЕРГИЛОВА БОРИСОВА
АНЕТА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА
АНЕТА ЛОЗАНОВА ДИМИТРОВА
АНЖЕЛО ЦВЕТАНОВ ДОБРИЧОВ
АНИТА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА
АНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
АНТАНАС ВЕНЦИСЛАВОВ АНТОВ
АНТО ЖИВКОВ ДОБРИЧОВ
АНТО ИЛИЕВ ДОБРИЧОВ
АНТОАНЕТА МИЛКОВА АНТОВА
АНТОН АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
АНТОН ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
АНТОН ВИОЛИНОВ АНГЕЛОВ
АНТОН ИВАНОВ АНТОНОВ
АНТОН МЕТОДИЕВ АНТОВ
АСЕН ИВАНОВ ЖИВКОВ
АСЕНКА МИХАЙЛОВА ПОПОВА
АТАНАС АНТОНОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ ИГНАТОВ
БИЛЯНА ЛЮБОМИРОВА ВЕРГИЛОВА
БИСЕР ЦВЕТАНОВ ЦАНКОВ
БОГДАНКА АНТОВА ВЪЛЧЕВА
БОГДАНКА АСЕНОВА ИВАНОВА
БОЖИДАР ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
БОЖИН НИКОЛОВ САВОВ
БОЙКО ВИТАНОВ ЗДРАВКОВСКИ
БОРИС ДИМИТРОВ АРЛИНСКИ
БОРИС ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
БОРИС ЦВЕТКОВ ПЕНЧИН
БОРИСКА АНТОВА ЛЕЩАРСКА
БОРИСКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
БОРИСКА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
БОЯНА ЙОРДАНОВА ЗДРАВКОВСКА
БУДИНКА МИХАЙЛОВА ДЖУРДЖИНА
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ БОЯНОВ
ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА КОЛОВА
ВАЛЕРИ БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ
ВАЛЕРИ МИЛЧОВ БЕЛЯСИН
ВАНКО КОСТАДИНОВ ЛУКОВ
ВАРДЕНКА МИХАЙЛОВА БОНИНСКА
ВАСКО СТРАХИЛОВ КОЛОВ
ВЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ВАСИЛЕВА
ВЕЛИЧКО КАВАЛЕНКОВ КРУМОВ
ВЕНА ЕЛЕНКОВА ДОБРИЧОВА
ВЕНЕЛИН ВАЛЕРИЕВ БОРИСОВ
ВЕНЕТА ВАНКОВА РАНГЕЛОВА
ВЕНКА МИХАЙЛОВА ПОПОВА
ВЕНЦЕСЛАВА ТОДОРОВА ИЛИЕВА
ВЕРА ЙОСИФОВА ТОДОРОВА
ВЕРГИЛ БЕШКОВ МАНЧЕВ
ВЕРГИЛ ГЕОРГИЕВ КИРОВ
ВЕСЕЛИН ВИОЛИНОВ АНГЕЛОВ
ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА ВАСКОВА
ВЕСКА МЛАДЕНОВА АРЛИНСКА
ВЕТКА МЛАДЕНОВА САВИЧОВА
ВИКТОР ЛЮБОМИРОВ ВЕРГИЛОВ
ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ПЪРВИНА
ВИКТОРИЯ ИВАНОВА БОНИНСКА
ВИНОСКА ЙОРДАНОВА МАТЕЕВА
ВИОЛЕТА АНТОВА ЛЕЩАРСКА
ВИОЛИН АНГЕЛОВ ВЪЛЧЕВ
ВЛАДИМИР ЕЛЕНКОВ ПЪРВИНСКИ
ВЛАДИСЛАВ ГОШОВ ЕЛЕНКОВ
ВЛАСТИМИР САШОВ ВАСИЛЕВ
ГАБРИЕЛА СЛАДОЛИНОВА ДИНКОВА
ГАЛИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ АНТОВ ЕЛЕНКОВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ ЗДРАВКОВСКИ
ГЕОРГИ БУДЬОНОВ АНТОВ
ГЕОРГИ ВАСКОВ СТРАХИЛОВ
ГЕОРГИ ВЕНКОВ АЛЕКСАНДРОВ
ГЕОРГИ ВИКТОРОВ АНТОВ
ГЕОРГИ ЕЛЕНКОВ МИХАЙЛОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ПОПОВ
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ИВАНОВ
ГЕРГАНА ЯКИМОВА СИМЕОНОВА
ГОШО АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
ГОШО ЕЛЕНКОВ СИМЕОНОВ
ГОШО МИЛКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЪЛЪБ СНЕЖАНОВ ВАСИЛЕВ
ДАНАИЛ ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВ
ДАНИЕЛА БОРИСОВА БЕШКОВА
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ЦАНКОВА
ДАНИЕЛА КРАСИМИРОВА МЛАДЕНОВА
ДАНКА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА
ДАНЬО МИЛКОВ АНТОВ
ДАФИНКА АНГЕЛОВА АНТОНОВА
ДЕНИС СЛАВЧЕВ ЗАРКОВ
ДЕНКА ТОДОРОВА ЕЛЕНКОВА
ДЕЯН НИКОЛОВ СТАНКОЛОВ
ДИАНА АТАНАСОВА ЗДРАВКОВСКА
ДИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ФИЛКОВ ГЕОРГИЕВ
ДОЦКА ГЕОРГИЕВА ДЕЛИНА
ЕВА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
ЕЛИСАВЕТА ТОДОРОВА ЙОСИФОВА
ЕМИЛ АНТОНОВ АТАНАСОВ
ЕМИЛ КРАСИМИРОВ СЛАВЧЕВ
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЕЛЕНКОВА
ЖАНКА БОРИСОВА ЗДРАВКОВСКА
ЖАСМИНА СТОЯНОВА АНТОВА
ЖОРИ ГЕОРГИЕВ ЖИВКОВ
ЗАХАРИНКА АЛБЕНОВА МИХАЙЛОВА
ЗОРКА АНЕВА ТРИФОНОВА
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИГНАТОВ
ИВАН МИЛЧОВ БЕЛЯСИН
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА СОФРОНИЕВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА ВИДЕНОВА
ИВАНКА ПЕТКОВА ЗДРАВКОВСКА
ИВО ГЕОРГИЕВ БЕЛЯСИН
ИЛИАНА ЖОНЕВА ЛАКОВА
ИЛКА ИЛИЕВА ВЕЛКОВА
ИРЕНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
ИСКРА ЙОРДАНОВА ЖИВКОВА
ИСКРА СЕРАФИМОВА СТЕФАНОВА
КАМЕЛИЯ КАМЕНОВА КИРОВА
КАСАНДРА КРАСИМИРОВА ЯКИМОВА
КАТЯ КОСТАДИНОВА ИЛИЕВА
КЕНА ГЕОРГИЕВА БОЦАНОВСКА
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЗАХАРИЕВ
КРАСИМИР ИВАЙЛОВ ЦВЕТАНОВ
КРАСИМИР ИВАНОВ АНТОВ
КРАСИМИР СЛАВЧЕВ ГЪЛЪБОВ
ЛЕША ЦАНКОВА ИГНАТОВА
ЛИЛИЯ АСЕНОВА ЕЛЕНКОВА
ЛИЛЯНА СТАНКОВА ТОДОРОВА
ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ ЗАХАРИЕВ
ЛЪЧЕЗАР РАНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
ЛЮБЕН АНТОВ МАРКОВ
ЛЮБОМИР ВЕРГИЛОВ БЕШКОВ
ЛЮБОМИР ВЕРГИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ЛЮБОМИР МИЛКОВ ЛОЗАНОВ
ЛЮБОМИР СЕРАФИМОВ СТЕФАНОВ
ЛЮДМИЛА НИКОЛОВА БОРИСОВА
МАРИЯ ВАЛЕРИЕВА БЕЛЯСИНА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СПАСОВА
МАРИЯ ЗАХАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ МИХАЙЛОВА ЛЕЩАРСКА
МАРИЯ НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ СИМЕОНОВА МАРКОВА
МАРТИЯН ПЪРВАНОВ ЦВЕТАНОВ
МАЯ ИЛЬОВА ВЕНЦИСЛАВОВА
МЕГИ ГЕОРГИЕВА АНТОВА
МИЛАДИНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
МИЛЕНА ТОНЧЕВА БЕЛЯСИНА
МИЛКА ГЕОРГИЕВА МИЛКЬОВА
МИЛКА ЖИВКОВА БЕЛЯСИНА
МИЛКО ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
МИЛКО ЛОЗАНОВ МЛАДЕНОВ
МИЛЧО ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
МИЛЧО ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
МИЛЧО СТЕФАНОВ ДИНКОВ
МИЛЧО ЦВЕТАНОВ ЖИВКОВ
МИРОСЛАВ АНТОНОВ МИЛКОВ
МИТКО ВЕСКОВ СТРАХИЛОВ
МЛАДЕН ГОШОВ АЛЕКСАНДРОВ
МЛАДЕНКА ЕЛЕНКОВА ДАМЯНОВА
НАДКА АНГЕЛОВА БЕЛЯСИНА
НАДКА АНТОВА ИВАНОВА
НАДКА ЖИВКОВА ПЪРВИНСКА
НАДКА МЛАДЕНОВА МАТЕЕВА
НАДКА РАЙНОВА ЯНКОВА
НАТАЛИЯ ДАНЧОВА АЛЕКСИЕВА
НАТАША РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
НЕДА АЛЕКСИЕВА МАНЧЕВА
НЕДКА НАДЕЖДОВА ДОБРИНОВА
НИКОЛА ЦВЕТКОВ БЕЛЯСИН
НИКОЛАЙ АНТОНОВ АНТОНОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ИВАНОВ
НИНА МИЛАНОВА ПЕТКОВА
ОГНЯН ФИЛЧЕВ ПЪРВИН
ОЛГА ВЛАДИМИРОВА СИМЕОНОВА
ОЛЕГ ЛЮБЕНОВ АНТОВ
ПЕНКА МИЛЕНКОВА БЕЛЯСИНА
ПЕНКО ЦВЕТКОВ ЗДРАВКОВСКИ
ПЕТРА ГЕОРГИЕВА БЕЛЯСИНА
ПЕТРАНА БОРИСОВА КАМЕНОВА
ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ ВЕЛКОВ
ПЛАМЕНА БОЖИДАРОВА СЛАВЧЕВА
РАДКО ЖИВКОВ ВИДЕНОВ
РАДОСЛАВ ЛЪЧЕЗАРОВ ЗАХАРИЕВ
РАДОСЛАВ ЛЪЧЕЗАРОВ РАНГЕЛОВ
РОЗА АНТОВА МАТОВА
РОЗА ИВАНОВА ПЕНЧИНА
РОЗА НИКОЛОВА ИЛИЕВА
РОЗА ЦВЕТЕЛИНОВА ЗАРКОВА
РОЗКА АЛЕКСАНДРОВА ЛУКОВА
РОСЕН НИКОЛАЕВ АНТОНОВ
РУМЕН АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ
РУМЯНА АВРАМОВА ИЛИЕВА
РУМЯНА ЕЛЕНКОВА ГЕОРГИЕВА
САМУИЛ ГАЛИНОВ ИВАНОВ
САШКА МЛАДЕНОВА ГЕОРГИЕВА
САШКО ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ
САШКО МИЛЕНКОВ ЖИВКОВ
СВЕТЛАНА БОРИСЛАВОВА АНГЕЛОВА
СЕРАФИМ СТЕФАНОВ ДИНКОВ
СИВА АНГЕЛОВА БОЯНОВА
СИЛВАНА СНЕЖИНКОВА ВАСИЛЕВА
СИЛВИЯ СЛАВЧЕВА ГЕОРГИЕВА
СЛАВКА ГЕОРГИЕВА ВИДИНА
СЛАВКА КОСТАДИНОВА АНТОВА
СЛАВЧО ЗАРКОВ СЛАВЧЕВ
СНЕЖАН КРАСИМИРОВ АЛЕКСАНДРОВ
СНЕЖАНА БОРИСЛАВОВА АНТОВА
СОНЯ СЛАВЧОВА ГЕОРГИЕВА
СОФИЯНА ВИДЕНОВА СТАРЕЙШИНСКА
ТАСКО НИКОЛАЕВ АНТОНОВ
ТЕОДОР ГЕОРГИЕВ АНТОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ТОДОР ЙОСИФОВ ТОДОРОВ
ФИЛИП НИКОЛАЕВ АНТОНОВ
ФИЛЧО АНТОВ ПЪРВИН
ФЛОРИНКА ГЕОРГИЕВА АНТОВА
ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
ХРИСТО ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ
ЦАНКО ГЕОРГИЕВ ЦАНКОВ
ЦВЕТАН АНТОНОВ АНТОВ
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ
ЦВЕТАНА АНТОВА БЕЛЯСИНА
ЦВЕТАНКА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
ЦВЕТКО ГЕОРГИЕВ ЦВЕЙН
ЦЕНА ЕЛЕНКОВА ВИДЕНОВА
ЦЕНА ЦВЕТКОВА МАРИНА
ЦЕЦА ЛУКОВА ЖИВКОВА
ЦЕЦА МАТЕЕВА ЖИВКОВА
ЦЕЦКА МИХАЙЛОВА МАРКОВА
ЦЕЦКО МЕТОДИЕВ АНТОВ
ЮЛИЯ АНГЕЛОВА АНТОНОВА
ЯРОСЛАВ ВАЛЕРИЕВ БОРИСОВ

Кмет/кметски наместник: …………
Секретар на община/район: ……….