https://www.livechatalternative.com/

Избирателен списък с.Репляна секция № 006

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ВИДИН
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.РЕПЛЯНА   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 006
Адрес на избирателната секция ……………………………………..

–––––––––––––––––-
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
–––––––––––––––––-
АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА КЬОСИНА
АНГЕЛ БОРИСОВ БУБИЧОВ
АНГЕЛ ХРИСТОВ ИГНАТОВ
АНДРИАН ЯКИМОВ КЬОСИН
АНЕЛИЯ ТОНЧОВА ШАЛИЧЕВА
АННА МИРОЛЮБОВА ТРОЯНОВА
АНТО ГЕНАДИЕВ ЕНИКИЧОВ
АНТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТИН
АНТОН ГЕРАСКОВ ТРОЯНОВ
АНЧЕ АНГЕЛОВА ШАЛИЧЕВА
БИСЕР МИЛКОВ МАРКОВ
БОГОМИЛ БОЖИДАРЧОВ БОРИСОВ
БОЖИДАРЧО БОРИСОВ АНГЕЛОВ
БОРИС ИВАНОВ МУТИН
БОРИСКА НИКОЛОВА ХРИСИМОВА
БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ БУБИЧОВ
БОРИСЛАВ ЦВЕТАНОВ МАРКОВ
ВАЛЕНТИН МИЛЧОВ ВИТКОВ
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
ВАНЯ МЕТОДИЕВА НИКОЛОВА
ВАСИЛКА НИКОЛОВА БУБИЧОВА
ВАСИЛКА НИКОЛОВА ПАЛАНКАСОВА
ВАСКА ТОДОРОВА ЦВЕТКОВА
ВЕНКА ИВАНОВА ДЖОНИНСКА
ВИОЛЕТА ГЕРАСКОВА ЖИВИНА
ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ДОНКИН
ГЕОРГИ МИЛЧЕВ ЙОКИН
ГЕРАСКО АСЕНОВ ТРОЯНОВ
ГЕРАСКО ГЕОРГИЕВ ЖИВИН
ДАВИД ПЕТРОВ ТАУШАНСКИ
ДАНКА ЖИВКОВА ЖИВИНА
ДАНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
ДЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ДЕЯН САШОВ БРАНКОВ
ДИМИТЪР ПЕНЧОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ БОРИСОВ
ДОНЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ЕЛЕНА ЕЛЕНКОВА ОГОРЕЛИЧОВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ДАМЯНКОВА
ЕЛЕНКО ЖИВКОВ ИВАНОВ
ЕЛЕНКО МЛАДЕНОВ ХРИСИМИН
ЕМИЛ СТЕФАНОВ ВЪЛЧЕВ
ЕМИЛ ЯКИМОВ ЖИВКИЧОВ
ЕМИЛИЯН ЯКИМОВ ИЛИЧОВ
ЕМИЧКА ДОНЧЕВА ЙОКИНА
ЖЕЧКО ВАНЧЕВ ЖИВИН
ЖИВКО ЙОРДАНОВ ЛОЗАНОВ
ЖИКА АТАНАСОВА МУЙКИНА
ИВАЙЛО ЛЕЧКОВ ЖИВИН
ИВАН АСЕНОВ МИШИНСКИ
ИВАН ЕЛЕНКОВ ДЖОРДЖИН
ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ИВАН МИЛЕНКОВ МАРЧИН
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
ИВАНКА КОСТАДИНОВА ШУНИНА
ИЛКА ЯКИМОВА БРАНКОВА
ИРИНА ИВАНОВА КАМЕНОВА
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СТАНИСЛАВОВ
КАЛИН ИВАНОВ КАМЕНОВ
КРАСИМИР БОЖИДАРЧОВ БОРИСОВ
КРАСИНКА АНТОВА ТРОЯНОВА
ЛЕЧКО ВАНЧЕВ ЖИВИН
МАРИЯ АНГЕЛОВА ГМИТРИНА
МАРИЯ АНТОВА МИШИНСКА
МАРИЯ ПЕТКОВА ДОНКИНА
МАРЧО ЦВЕТАНОВ МАРКОВ
МАША ЕЛЕНКОВА КАРАКАЧКОВА
МЕТОДИ АНГЕЛОВ ДОНКИН
МИГЛЕНА ЦВЕТАНОВА МАРКОВА
МИЛАНА ЕЛЕНКОВА ЖИВИНА
МИЛЕНА ТОМОВА ИВАНОВА
МИЛЕНА ЯКИМОВА КЬОСИНА
МИЛКО ИВАНОВ МАРЧИН
МИЛКО МАРКОВ ДИМИТРОВ
МИЛЧО АНГЕЛОВ МАРЧИН
МИЛЧО ГЕОРГИЕВ ЙОКИН
МИРОН СРЕДКОВ ХРИСИМОВ
МИТО ИВАНОВ МАРЧИН
МИХАИЛ ИВАНОВ ИГНАТОВСКИ
МЛАДЕН ЯКИМОВ ГРИВНИЧОВ
НАДКА ДИМИТРОВА ХРИСИМОВА
НАДКА КИРИЛОВА ЙОКИНА
НАДКА СЕРГЕЕВА ДОНЧЕВА
НАЙДЕН НАЙДЕНОВ ПЪРВАНОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
НОНКА ЯКИМОВА МАРЧИНА
НОРКА БОРИСОВА ЖИВИНА
ОЛГА КАМЕНОВА ПЕТРОВА
ПЕНКО ГЕОРГИЕВ ШАЛИЧЕВ
ПЕТЪР МИЛКОВ МАРКОВ
ПЛАМЕН МАРКОВ ДИМИТРОВ
РИЛКА ГЕОРГИЕВА ДЖУНИНА
РОЗА СТЕФАНОВА МАРЧИНА
САШКА БОРИСОВА ЖИВИНА
САШО ЯКИМОВ БРАНКОВ
ТЕМЕНУЖКА ЦВЕТАНОВА КАМЕНОВА
ТИНА АНТОВА ВИДИНА
ЦАНКО ВАНКОВ ШУНИН
ЦВЕТАН АНТОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ ЯКИМОВ
ЦВЕТАН МАРКОВ ДИМИТРОВ
ЦВЕТАНА АНТОВА СПАСОВА
ЦВЕТАНА СТАНИМИРОВА ЛОЗАНОВА
ЦЕНА НИЦЕВА ИГНАТОВСКА
ЯГОДИНКА СВИЛЕНОВА СИМЕОНОВА
ЯКИМ ЕЛЕНКОВ ИЛИЧОВ
ЯКИМ ЕЛЕНКОВ КЬОСИН
ЯКИМ ЦАНОВ МАРКОВ
ЯНКО НИЛЧОВ ЕНИКИЧОВ

Кмет/кметски наместник: …………
Секретар на община/район: ……….