https://www.livechatalternative.com/

Избирателен списък с.Протопопинци секция № 005

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ВИДИН
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ПРОТОПОПИНЦИ   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 005
Адрес на избирателната секция ……………………………………..

–––––––––––––––––-
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
–––––––––––––––––-
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ ЦАНКОВ
АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ ИВАНОВ
БОЙКА КИРОВА БОЯДЖИЙСКА
БОЙКО АНТОНОВ БОЖИНОВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ПЕТРОВ
ВАЛЕНТИНА СТАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ВАЛЕРИ ГЕНАДИЕВ ЦВЕТАНОВ
ВАСИЛКА МЛАДЕНОВА ТОДОРОВА
ДАНЧО ГЕОРГИЕВ ЖИВИН
ЕВГЕНИЯ ВАНКОВА ТОДОРОВА
ЕМИЛ КИРИЛОВ МАРИНОВ
ЗАГОРКА ТОДОРОВА МАТЕЕВА
КРАСИМИРА ХРИСТОВА МАЛАДЖИКОВА
ЛИЛЯНА МЕТОДИЕВА СТОЯНОВА
МАРИЯ ЖИВКОВА МИХАЙЛОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
НИКИФОР АНДРЕЕВ ИВАНОВ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВ
САШКО ГЕОРГИЕВ ВИДЕНОВ
СТРАХИЛ ИГНАТОВ ТОДОРОВ

Кмет/кметски наместник: …………
Секретар на община/район: ……….