https://www.livechatalternative.com/

Избирателен списък с.Търговище секция № 004

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ВИДИН
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ТЪРГОВИЩЕ   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 004
Адрес на избирателната секция ……………………………………..

–––––––––––––––––-
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
–––––––––––––––––-
АДРИАН МОМЧИЛОВ ФИЛИПОВСКИ
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АНДРЕЙНСКИ
АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ БЛАГОЕВ
АНА АЛЕКСИЕВА СТОИЛОВА
АНГЕЛ ПЕТЕВ ПЕТРОВ
АНКА КРУМОВА ДРАГОМАНСКА
АСЯ ЛОЗАНОВА МЕТОДИЕВА
БОЖИДАР СТЕФАНОВ ВЪЛЧЕВ
ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ВАЛЕНТИНА СТЕФЧОВА ФИЛИПОВСКА
ВАЛЕРИ НИКОЛОВ ДЖОНОВ
ВАНЬО БОРИСОВ ИВАНОВ
ВАНЯ ВАЛЕНТИНОВА СЛАВЧЕВА
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ КОЛОВ
ВЕНЕТКА АНТОВА СТОЯНОВА
ВЕНКО АНГЕЛОВ ЧОВЕЙН
ВЕСКА ЦАНКОВА МИЛКАНИЧОВА
ВЕТКА АНТОВА ДЕПИНА
ВЕТКА БОРИСОВА ЧОВЕИНА
ВЕТКА ИВАНОВА САВИНА
ВЕТКА СТОЯНОВА АНДРЕЙНСКА
ВИКТОР МИЛКОВ ЛИЛИН
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ АНДРЕЙНСКИ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ДАНЧО ВАЛЕРИЕВ ВЪЛЧЕВ
ДЕСИСЛАВА ЕМИЛОВА ПЕТРОВА
ДИМИТРИНА ИЛИЕВА ЧОВЕИНА
ДИМИТЪР МИЛКОВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР ПЕТКОВ БЛАГОЕВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ НИКОЛОВ
ЕВГЕНИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА АНДРЕЙНСКА
ЕФРОСИНА ДИМИТРОВА ЧОВЕЙНА
ИВАЙЛО МИЛЧЕВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО ЧАВДАРОВ ГРИГОРОВ
ИВАН РАДКОВ АЛЕКСАНДРОВ
ИВАН ТОДОРОВ СТОЯНОВ
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
ИВАНКА ПАНТЕВА МИЛЧИНА
ИГНЕНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
ИЛКА МИЛКОВА СПАСИНА
КАТКА ИЛИЕВА МИШИНА
КАТЯ ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ МИЛКАНИЧОВ
КРАСИМИР ИВАНОВ СТОЯНОВ
ЛИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА ФИЛИПОВА
ЛИЛЯНА ПАНТЕВА МОНЧИНА
ЛИНКА МЕТОДИЕВА МИЛКАНИЧОВА
ЛЮДМИЛ ПЕТКОВ БЛАГОЕВ
МАРГАРИТА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
МАРГАРИТА ТРЕНДАФИЛОВА ПЕЙНА
МАРИНА ТРАЯНОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТАТАРОВА
МАРИЯНА ПЕТКОВА БЛАГОЕВА
МИЛКА ДИМИТРОВА ФИЛИПОВА
МИЛЧО КОСТАДИНОВ МИЛКАНИЧОВ
МЛАДЕН ИЛИЕВ СПАСИН
МОМЧИЛ АНГЕЛОВ ФИЛИПОВСКИ
НАДЕЖДА ПЕТРОВА ГМИТРИЧОВА
НАТКА КОСТАДИНОВА ДЕПИНА
НЕРКА ЦВЕТАНОВА АНДРЕЙНСКА
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ МЛАДЕНОВ
НИКОЛИНА СТЕФАНОВА ВЪЛЧЕВА
НИНКО СТОЯНОВ ДРАГОМАНСКИ
НОРКА ИВАНОВА ЗДРАВКОВА
ПАРАСКЕВА ИВАНОВА МИТОВА
ПЕТКО БЛАГОЕВ ПЕТКОВ
ПЕТРУНА НИКОЛОВА КЮРТИНА
ПЕТЪР ВЛАШЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
ПРЪВКА БОРИСОВА СТЕФАНОВА
РИЛКА АЛЕКСОВА ПАВЛОВА
РИЛКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
РОСИЦА ЕВГЕНИЕВА КОЛОВА
СЕРГЕЙ СТЕФАНОВ ВЪЛЧЕВ
СИМЕОН ИВАНОВ ПЪРЧИЧОВ
СТАНИСЛАВ ЛЮДМИЛОВ ИВАНОВ
СТЕФКА ДИМИТРОВА ДЕПИНА
СТЕФКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
СТРАШИМИР ТОДОРОВ СТОЯНОВ
СЪДБИНА АНГЕЛОВА ГРИГОРОВА
ТАСКО СТОЯНОВ СТЕФАНОВ
ТЕМЕНУЖКА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
ТОДОРКА СТАНИМИРОВА ЛОЗАНОВА
ХРИСТО ИВАНОВ ЛИЛИН
ЦВЕТАНА АЛЕКСИЕВА ДЪРГОМАНСКА
ЦВЕТАНА ПЕТКОВА МЛАДЕНОВА
ЦВЕТАНКА ЦВЕТКОВА ВЪРТУНИНСКА
ЦВЕТЕЛИНА ПЕТКОВА БЛАГОЕВА
ЯНИ АНГЕЛОВ МИЛЧИН

Кмет/кметски наместник: …………
Секретар на община/район: ……….