https://www.livechatalternative.com/

Избирателен списък с.Върбово секция № 003

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ВИДИН
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ВЪРБОВО   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 003
Адрес на избирателната секция ……………………………………..

–––––––––––––––––-
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
–––––––––––––––––-
АДРИАН МИРОСЛАВОВ МАРИНОВ
АЛЕКСАНДЪР ВЛАДКОВ ДЕЯНЧИЧОВ
АНА ТОМОВА БЕЛПЕРЧИНОВА
АНГЕЛ ИВАНОВ ПАВЛОВ
АННА БОРИСОВА МЛАДЕНОВА
АСЕН ИЛИЕВ ДЕЯНЧИЧОВ
АСЕНКА ЛЮБЧОВА МИХАЙЛОВА
БЛАГОЙ ВАНЬОВ БЛАГОЕВ
БОЯН КОСТОВ БОЯНИН
ВАЛЕРИ МИТКОВ САНДОВ
ВАНЬО ЕЛЕНКОВ ЦВЕТКОВ
ВАСИЛ ПЕТРОВ СТЕФАНОВ
ВЕНКО ИЛКОВ МАРКОВ
ВЕРГИНА АНГЕЛОВА ЦАНИЙЧОВА
ВЕСКА ДИМИТРОВА БОЯНИНА
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИХОВ
ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ ЛЮБОМИРОВ
ДАНИЕЛА ИЛИЕВА САНДОВА
ДАНКА ГЕРАСКОВА НИКОЛЧИНА
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ЕВГЕНИ АСЕНОВ ДЕЯНЧИЧОВ
ЕМИЛ ПЕТРОВ ЧУЛИН
ЕМИЛ ТИНЧЕВ ИЛИЕВ
ЕМИЛИЯ ВЕНЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
ЖАНИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ЖИВКО ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
ЗОЛЕЙКА ГЕНАДИЕВА ЖИВКОВА
ИВАН АНГЕЛОВ НИКОЛЧИН
ИВАН ГЕОРГИЕВ КИНДИЯНОВ
ИВАНКА АНГЕЛОВА ЕВТИМОВА
ИВЕЛИНА ЕВГЕНИЕВА ДЕЯНЧИЧОВА
ИЛИАНА ВАЛЕРИЕВА САНДОВА
КАЛИН ЦВЕТАНОВ ЙОРДАНОВ
КРАСИМИР ЕМИЛОВ ТРИФОНОВ
ЛИЛИЯ ИВАНОВА ЦВЕТКОВА
ЛЮБЕН ЛОЗАНОВ ЛЮБЕНОВ
ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА ИГНАТОВА
МИГЛЕНА ВАЛЕРИЕВА САВИНА
МИЛЧО НАЙДЕНОВ ПАВЛОВ
МЛАДЕН ЛЮБОМИРОВ ГЕОРГИЕВ
НАТАША ТОДОРОВА НИКОЛОВА
ПАВЛИН ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ
ПЕНКА СЛАВЧОВА МАРКОВА
ПЕТЪР ЕМИЛОВ ЧУЛИН
ПЛАМЕН ИВАНОВ НАНКОВ
РОЗА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
РУМЯНА МИХАЙЛОВА ПАВЛОВА
САШО АНГЕЛОВ ЛУКАНОВ
СЛАВКА ЖИВКОВА ПЪРВУЛОВА
СЛАВЧО КОСТОВ АВРАМОВ
СТЕФАН МИТКОВ САНДОВ
СТЕФАН ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ
СТОЯН ИЛИЕВ БОРИСОВ
ТЕМЕНУЖКА СТЕФАНОВА МИТКОВА
ТИНКА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
ТИНКА ГЕОРГИЕВА ПЪРВУЛОВА
ТОДОРКА ЕМИЛОВА МИХАЙЛОВА
ЦВЕТАНКА МИЛЧОВА ГЕОРГИЕВА
ЦЕНКА СИМЕОНОВА ЩИПКОВА
ЮЛИ ТИНЧОВ ЖОБИЧОВ
ЮЛКА МИТКОВА ДИМИТРОВА

Кмет/кметски наместник: …………
Секретар на община/район: ……….