https://www.livechatalternative.com/

Избирател списък с.Чупрене секция № 002

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ВИДИН
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЧУПРЕНЕ   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 002
Адрес на избирателната секция ……………………………………..

–––––––––––––––––-
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
–––––––––––––––––-
АНАТОЛИ КРЪСТИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ЦЕКИН
АНГЕЛ ВИДЕНОВ РАНГЕЛОВСКИ
АНГЕЛ ЦВЕТАНОВ ДАФИНКИЧОВ
АНКА ВЕНКОВА МУТАФЧИЙСКА
АНТОНИНА АЛЕКСИЕВА ГЕОРГИЕВА
АНТОНИО ЛЮДМИЛОВ АНТОВ
АСЕН БОЙЧОВ ЕВГЕНИЕВ
АСЕН ЕМИЛОВ ДЖУНИНСКИ
АСЕН СВИЛЕНОВ АСЕНОВ
АТАНАС ВЛАДИМИРОВ ПЕРЧИНКОВ
БИЛЯНА ВАЛЕНТИНОВА НИКОЛОВА
БОЙЧО ЕВГЕНИЕВ ВАСИЛЕВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ БОРИСЛАВОВ
БУДИНКА КОСТОВА ИВАНОВА
ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ ТОДОРОВ
ВАНЬО АНГЕЛОВ МИЛЕНКОВСКИ
ВАСИЛКА АЛЕКСАНДРОВА МИТРОФАНОВА
ВАСИЛКА АНГЕЛОВА ЗАИНА
ВАСИЛКА БОЖКОВА РАНГЕЛОВСКА
ВАСИЛКА НИКОЛОВА ИГНАТОВА
ВЕЛИЗАР АНТОНОВ АНТОВ
ВЕЛИЗАР ЙОВКОВ ИВАНОВ
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА БОГДАНОВСКА
ВЕЛИЧКА СТЕФАНОВА ХАЙДУКОВА
ВЕНЕЦИЯ ИВАНОВА РАНГЕЛОВСКА
ВЕНКО АЛЕКСИЕВ ГОЛЕМШИНСКИ
ВЕНЦИСЛАВ АНЮВ ИГНАТОВ
ВЕРА ЦВЕТАНОВА НИКОЛОВА
ВЕРОНИКА ЕВГЕНИЕВА МЛАДЕНОВА
ВЕРОНИКА ЛЮБЕНОВА ЙОРДАНОВА
ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА ИЛИЕВА
ВИТАНКА ВИТАНОВА МАРКОВСКА
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ДЖУНИНСКИ
ГАНКА ЛЮБЕНОВА МАРКОВА
ГЕНА ЕМИЛИЯНОВА МОМЧИЛОВА
ГЕНАДИ ЛОЗАНОВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ АСЕНОВ КИРОВ
ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ СУЙКОВ
ГЕОРГИ ЕЛЕНКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ТОНИН
ГЕОРГИ ЦЕНОВ ФИЛИПОВСКИ
ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА КОВАЧЕВА
ДАНИЕЛА ДИНКОВА ДИМИТРОВА
ДАРКА АНТОВА ТОНИНА
ДАЯНА БОГОМИЛОВА СТАНКОВА
ДЕСИСЛАВА ИВАЙЛОВА ИВАНОВА
ДЕЯН АНТОНОВ АНТОВ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ЗАЙН
ДИМИТЪР ИВАНОВ МАРКОВСКИ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ КИРИЛОВ
ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ ГОЛЕМШИНСКИ
ЕВГЕНИ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ
ЕЛЕНА МИЛКОВА ТОНИНА
ЕЛКА АНГЕЛОВА СТАНКОВСКА
ЕМИЛ АНГЕЛОВ ДЖУНИНСКИ
ЕМИЛ ИВАНОВ КОВАЧЕВ
ЕМИЛ МИТКОВ ДИМИТРОВ
ЖАНЕТА БОЯНОВА ДЖУНКИНА
ЖИНА ФИЛИПОВА РАЛЧОВА
ЗАХАРИНА БОЯНОВА БЪЗИНСКА
ЗОЯ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
ИВАЙЛО МИТОВ ИВАНОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
ИВАН ЙОВКОВ ИВАНОВ
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДОЦИНСКА-БОГДАНОВСКА
ИВАНКА ИВАНОВА ТОМОВА
ИВАНКА НИКОЛОВА ИГНАТОВА
ИРИНА СТОЙКОВА СТАНКОВА
ЙОРДАНА ПЕТРОВА ДАФИНКИЧОВА
КАЛИНКА СЛАВЧЕВА КИРИЛОВА
КАМЕЛИЯ МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
КАПКА НИКОЛОВА СЛАВЧЕВА
КАТИНКА ЖИВКОВА ЦЕКИНА
КАТИНКА КРУМОВА НАНКИЧОВА
КАЧА ВЛАДИМИРОВА ФИЛИПОВСКА
КОРНЕЛИЯ ТОДОРОВА ЦУРИНСКА
КРАСИМИР ВАЛЕНТИНОВ ТОДОРОВ
КРАСИМИРА ЖОРОВА МАРКОВА
КРИСТИНА ПЛАМЕНОВА ДАФИНКИЧОВА
КРЪСТИНА СЛАВЧЕВА НИКОЛОВА
ЛЕНКА САНДОВА СУЙКОВА
ЛИДИЯ ВИДЕНОВА ТОНИНА
ЛИНА ЖИВКОВА ДАФИНКИЧОВА
ЛЮБЕН АНГЕЛОВ РАНГЕЛОВСКИ
ЛЮБЕН ЙОРДАНОВ ВЕНКОВ
ЛЮДМИЛ АНТОВ АСЕНОВ
МАРИЯ ЛЮБЕНОВА РАНГЕЛОВСКА
МАРИЯ ЦЕЦКОВА ТОДОРОВА
МАРУШКА МЛАДЕНОВА ТУМБИНА
МАРУШКА НИКОЛОВА КЬОСИНА
МАЯ ЦВЕТАНОВА ЗЛАТКОВА
МИЛЕН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
МИЛКА АЛЕКСАНДРОВА МИЛЕНКОВСКА
МИЛЧО ЛЮБЕНОВ ДРУМЧЕВ
МИРОСЛАВ АСЕНОВ СЛАВЧЕВ
МИТКА НИКОЛОВА ЦЕКИНА
МИТКА ЦВЕТАНОВА ГОЛЕМШИНСКА
МИТКО ДИМОВ ДИМИТРОВ
НАДКА АНГЕЛОВА БЪРЗЕЛЯНСКА
НАДКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
НАДКА ЦЕНКОВА БЪРЗЕГЯНСКА
НЕЗАБРАВКА ВАСИЛЕВА КОСТОВА
НИКОЛА ЦЕЦКОВ ТОДОРОВ
НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ ТОДОРОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ЗЛАТКОВ
НИКОЛАЙ СЛАВИЕВ АСЕНОВ
НИКОЛИНА АНГЕЛОВА БЪРЗЕЛЯНСКА
НИКОЛИНА ЖИВКОВА ТОДОРОВА
НИКОЛИНА МИЛКОВА ДОЦИНСКА
ОЛГА КИРОВА РАДНЕВА
ОЛЕГ МИТКОВ ДИМИТРОВ
ПАРАСКЕВА РАЛЕВА КУТРИНА
ПЕНКА ПАНОВА ГЕОРГИЕВА
ПЕНКА ТРАЙКОВА АНГЕЛОВА
ПЛАМЕН КИРИЛОВ ДАФИНКИЧОВ
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ПЕТКОВ
РАЙНА БОРИСОВА ЦЕКИНА
РАЙНА МИЛКОВА ГОРАНОВА
РОЗА ТОДОРОВА СТАНКОВСКА
РОЗКА АСЕНОВА МУТАФЧИЙСКА
РОСАНКА ЦЕНКОВА ПАНОВА
СВЕТЛИН ЙОРДАНОВ РАНГЕЛОВСКИ
СВИЛЕН АСЕНОВ СЛАВЧЕВ
СЕВЕРИНА ВАЛЕРИЕВА НИКОЛОВА
СЕРГЕЙ НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ
СИЛВИЯ ВАЛЕНТИНОВА ТОДОРОВА
СЛАВИ АСЕНОВ СЛАВЧЕВ
СЛАВИ МИРОСЛАВОВ АСЕНОВ
ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА БОРИСЛАВОВА
ТЕМЕНУЖКА ДИМИТРОВА ГОЛЕМШИНСКА
ТЕМЕНУЖКА МАРИЯНОВА НАЙДЕНОВА
ТИНКА ГЕОРГИЕВА ДЖУНИНСКА
ТОДОР БОНЧЕВ БОГДАНОВСКИ
ТОДОР ВАСИЛЕВ МАРКОВ
ТОДОР РУМЕНОВ ТОДОРОВ
ТОШКО ВЕНЦИСЛАВОВ СТАНКОВСКИ
ТОШКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА БЪРЗЕЛЯНСКА
ЦВЕТАН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ
ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ МУТАФЧИЙСКИ
ЦВЕТАН НИКОЛАКИЕВ ЦЕКИН
ЦВЕТАН ТОДОРОВ ЦЕКИН
ЦВЕТАНА АНГЕЛОВА ЗАИНА
ЦВЕТАНКА АНТОВА АСЕНОВА
ЦВЕТОМИР АНГЕЛОВ ДАФИНКИЧОВ
ЦЕЦА МИЛЧОВА МУТАФЧИЙСКА
ЦЕЦИ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
ЮЛКА АНГЕЛОВА ПЕРЧИНКОВА

Кмет/кметски наместник: …………
Секретар на община/район: ……….