https://www.livechatalternative.com/

Избирателен списък с.Чупрене секция № 001

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ВИДИН
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЧУПРЕНЕ   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 001
Адрес на избирателната секция ……………………………………..

–––––––––––––––––-
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
–––––––––––––––––-
АДЕЛИНА ИВАНОВА ЦВЕТКОВСКА
АЛЕКСАНДЪР БОЯНОВ КАРАИВАНОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ГОЛЕМШИНСКИ
АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ МАРИНОВ ЗАЙН
АНГЕЛ МЛАДЕНОВ ФИЛИПОВСКИ
АНГЕЛИНКА ИВАНОВА ДАФИНКИЧОВА
АНИ ВАНКОВ СУЙКОВ
АНКА ГЕОРГИЕВА МУТАФЧИЙСКА
АНКА МИЛЧЕВА КАРАИВАНОВА
АСЕНКА МИЛЧОВА КАРАПАНДЖОВА
АСЯ АНГЕЛОВА АСЕНОВА
АСЯ КРЪСТИНОВА СЛАВЧЕВА
БАГРЯНА ПЕТРОВА МИЧОВА
БОГДАНА ВАСИЛЕВА МИЛЕНКОВА
БОГОМИЛ АЛЕКСАНДРОВ КАРАИВАНОВ
БОГОМИЛ ДАНЧОВ СТАНКОВ
БОЖКО ЙОРДАНОВ ПЕКИЧОВ
БОЖУРА ВОНКОВА СТЕФАНОВА
БОЙКА БОРИСОВА АНДРЕЙНСКА
БОРИСЛАВ ГИНКОВ ПАНТОВ
БОРЯНА АСЕНОВА ГАВРИЛОВА
БОРЯНА ПЕПИЕВА БОЖКОВА
БОЯН ЙОРДАНОВ ПАВЛОВСКИ
БУДИНА ГЕОРГИЕВА МАСЛАРСКА
ВАЙДА МУСТАФОВА ЦВЕТАНОВА
ВАЛЕРИ НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ
ВАЛЯ АНГЕЛОВА МАРИНОВА
ВАНЬО НИКОЛОВ ЙОЛКИЧОВ
ВАСИЛ ВЕНКОВ ДОЦИНСКИ
ВАСИЛ КИРИЛОВ МИЛЕНКОВ
ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ДАФИНКИЧОВ
ВАСИЛКА ВЛАШЕВА ЦЕНКОВА
ВАСКО ТОШЕВ ЦВЕТКОВ
ВЕНЕЛИН АНГЕЛОВ КАРАПАНДЖЕВ
ВЕНЕТА ЗАХАРИЕВА РАНЧИНСКА
ВЕНЕТКА ПАВЛОВА ГОЛЕМШИНСКА
ВЕНЕЦИЯ НИКОЛОВА ПЕКИЧОВА
ВЕНИСЛАВА ВОЛОДИЕВА ЙОЛКИЧОВА
ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ МАРИНОВ
ВЕНЦИСЛАВ МЛАДЕНОВ ЖИВКОВ
ВЕНЧО ИГНАТОВ БЪРЗЕГЯНСКИ
ВЕРКА ИВАНОВА ЖИВКИЧОВА
ВИКТОР МЛАДЕНОВ ПЕТРОВ
ВИКТОР СЛАВОВ ДАФИНКИЧОВ
ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ДАФИНКИЧОВА
ВИКТОРИЯ ЙОРДАНОВА МРЪСЛЕНСКА
ВИОЛЕТА БОРИСОВА АЛЕКСИЕВА
ВИОЛЕТА МИЛЕНКОВА ПЪРВАНОВА
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ СЛАВЧЕВ
ВОЛОДЯ ЦВЕТАНОВ ЙОЛКИЧОВ
ВОНКА НИКОЛОВА ГОЛЕМШИНСКА
ВОНКА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
ГАЛИНА МИЛЕНОВА СУЙКОВА
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ЧЕБЕРИНОВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АНДРЕЙНСКИ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГОЛЕМШИНСКИ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГОЛЕМШИНСКИ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ РАНЧОВ
ГЕОРГИ ВЕЛКОВ СТЕФАНОВ
ГЕОРГИ ВЛАДОВ СТЕФАНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ
ГЕОРГИ ЖИВКОВ КАРАИВАНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ РАНЧИНСКИ
ГЕОРГИ МИЛКОВ КАРАИВАНОВ
ГИНКА ПАНТОВА НИКОЛОВА
ДАНИЕЛ АНТОВ ПЕТКОВ
ДАНИЕЛА ДАНЧОВА МИЛОШЕВСКА
ДАНЧО БОЯНОВ СТАНКОВ
ДАНЧО ЛЮБЕНОВ ЙОРДАНОВ
ДАНЧО НИКОЛОВ МИЛОШЕВСКИ
ДАНЧО СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
ДАФИНА ДАНЧЕВА ЛЮБЕНОВА
ДЕНИС БОРИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
ДЖЕНА ДАНАИЛОВА САДКОВА
ДИЛЯНА ЛЮБЕНОВА ЖИВКОВА
ДИМИТЪР РУМЕНОВ КАРАПАНДЖЕВ
ДИМИТЪР ТОНЧЕВ ВАСИЛЕВ
ДРАГАН ИВАНОВ ИЛИЕВ
ЕВГЕНИ ТРАЙКОВ АНГЕЛОВ
ЕЛЕНА ИВАНОВА ДАФИНКИЧЕВА
ЕЛИ АЛЕКСАНДРОВА КАРАИВАНОВА
ЕЛИЦА СТЕФАНОВА ДАФИНКИЧОВА
ЕЛКА ЙОРДАНОВА АНДРЕЕВА
ЕЛКА ПЕШЕВА КАРАПАНДЖЕВА
ЕМИЛ АНТОНОВ МИХАЙЛОВ
ЕМИЛ НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ГОЛЕМШИНСКА
ЕНЧО СВЕТОСЛАВОВ ВЛАШЕВ
ЗДРАВКА ИВАНОВА ДОЦИНСКА
ЗДРАВКА МЛАДЕНОВА СУЙКОВА
ЗОРНИЦА МАРГАРИТОВА СЛАВЧЕВА
ЗОРНИЦА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
ЗОЯ АНГЕЛОВА ЙОЛКИЧОВА
ИВАЙЛО АНИЕВ СУЙКОВ
ИВАН АНГЕЛОВ АНДРЕИНСКИ
ИВАН АНГЕЛОВ ИЛИЕВ
ИВАН БОРИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ЦЕКИН
ИВАН ВЕНЦИСЛАВОВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ИВАНКА ВИТАНОВА КУТРИНА-СТЕФАНОВА
ИВО ВЕНКОВ ДАФИНКИЧОВ
ИРЕНА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА
ИРИНА КРАСИМИРОВА СТАНОВА
ИСКРА ГЕОРГИЕВА ЙОЛИЧЕВА
ЙОВКО ИВАНОВ НИКОЛОВ
ЙОНКА КИРОВА АНДРЕЙНСКА
ЙОРДАН ВАЛЕРИЕВ СЛАВЧЕВ
ЙОРДАН ВЪЛЧЕВ КОСТОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ДАФИНКИЧОВ
ЙОРДАН ЕМИЛОВ ЦЕНКОВ
ЙОРДАН КАЛИНКОВ ПАНТЕВ
ЙОРДАН ПЕТРОВ ЧИФУТСКИ
ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ФИЛИПОВСКА
ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА СТАНОВА
КАЛИНКА ПАНТОВА НИКОЛОВА
КЕВКА ТОДОРОВА МАНЧИНА
КОЛЬО ДИМИТРОВ СТАНОВ
КОПРИНА ИВАНОВА МАСЛАРСКА
КОПРИНА КОСТОВА ДАФИНКИЧОВА
КРАСИМИР ЦВЕТАНОВ ГОЛЕМШИНСКИ
КРИСТИНА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА
КРИСТЯН АСИЕВ СЛАВЧЕВ
ЛЕНКА ВАСИЛОВА НИНОВА
ЛЮБЕН ИВАНОВ РАНЧИНСКИ
ЛЮБКА ВЛАШЕВА СТАНКОВА
ЛЮБЧО КИРИЛОВ ЦЕНОВ
МАГДАЛЕНА БОРИСОВА МИЛЕНКОВА
МАГДАЛЕНА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
МАРГАРИТА КИРИЛОВА МРЪСЛЕНСКА
МАРГАРИТА СЛАВЧОВА ВАСИЛЕВА
МАРИНА АНГЕЛОВА МАРИНОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА НЕКИЧОВА
МАРИЯ ИВАНОВА НАНКОВА
МАРИЯ МИХАЙЛОВА БЪРЗЕГЯНСКА
МАРТИН НИКОЛАЕВ ГАВРИЛОВ
МАЯ ИВАНОВА ЙОЛКИЧОВА
МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА АНДРЕЕВА
МИЛЕНА ЦЕЦКОВА ДИМИТРОВА
МИЛЧО ВЪЛЧЕВ НИКОЛОВ
МИРОСЛАВ АНИЕВ СУЙКОВ
МИРОСЛАВ ТОШКОВ ТОДОРОВ
МИХАИЛ МЛАДЕНОВ ДОЦИНСКИ
МЛАДЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ПЪРВАНОВ
НАДИ ВАЛЕРИЕВ НИКОЛОВ
НАДЯ МИРОСЛАВОВА АСЕНОВА
НАДЯ НИКОЛОВА МАРИНОВА
НАТАША ЙОРДАНОВА АНДРЕЕВА
НАТАША КРУМОВА ЦЕНОВА
НЕДЕЛКА НИКОЛОВА БОЧЕВА
НЕЛИ ДАНЧОВА МИЛОШЕВСКА
НИВЯНА ЙОЦОВА ДАФИНКИЧОВА
НИКОЛА ПАНТОВ БОРИСОВ
НИКОЛА СЛАВОВ ДАФИНКИЧОВ
НИКОЛАЙ КИРИЛОВ МИЛЕНКОВ
НИКОЛАЙ СЛАВКОВ СТЕФАНОВ
ОГНЯН ТРОЦКОВ КАМЕНОВ
ОРНЕЛИЯ СЛАВКОВА СТЕФАНОВА
ПАНАЙОТКА МИТКОВА ПАВЛОВА
ПАРАСКЕВА АНТОВА РАНЧИНСКА
ПЕНКА ВЕЛЬОВА ИВАНОВА
ПЕНКА ПЕТРОВА КУТРИНА
ПЕПА ИВАНОВА ЦАНКОВА
ПЕПИ БОЖКОВ ПЕКИЧОВ
ПЕТЬО АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
ПЕТЯ АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
ПЕТЯ ЖОРОВА ЙОРДАНОВА
ПЛАМЕН БОРИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТРОВ
ПРОЛЕТКА ЦВЕТАНОВА МАРКОВА
РАДКА ИВАНОВА ЛАЗАРОВСКА
РАДОСТИНА АЛЕКСАНДРОВА РАНЧИНСКА
РАНГЕЛ АЛЕКСИЕВ ДАФИНКИЧЕВ
РУМЕН АНГЕЛОВ РАНЧИНСКИ
РУМЕН ГЕОРГИЕВ ЛОЗЕВ
РУМЕН МИТКОВ КАРАПАНДЖЕВ
РУСКА БОЯНОВА ДОЦИНСКА
САШКА ГЕОРГИЕВА ГОЛЕМШИНСКА
САШКА ЗАХАРИЕВА ДАФИНКИЧОВА
САШКО ИВАНОВ АНДРЕЙНСКИ
СЕРГЕЙ ЦВЕТАНКОВ СТЕФАНОВ
СЛАВИ НИКОЛОВ ДАФИНКИЧОВ
СЛАВКА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
СНЕЖАН ДИМИТРОВ СНЕЖАНОВ
СТАНИМИР АНГЕЛОВ ДАФИНКИЧОВ
СТАНИСЛАВ КРАСИМИРОВ СТАНОВ
СТАНИСЛАВ РУМЕНОВ РАНЧИНСКИ
СТЕФАН ВЕНЕЛИНОВ КАРАПАНДЖЕВ
СТЕФКА АСЕНОВА ДАФИНКИЧОВА
СТЕФКА БОЯНОВА РАНЧИНСКА
ТАШКА АНГЕЛОВА АСЕНОВА
ТЕМЕНУГА ЕЛЕНКОВА СТАНОВА
ТОДОРА КИРИЛОВА РАНЧИНСКА
ТОДОРКА АНГЕЛОВА ЙОЛКИЧОВА
ТОДОРКА ЦВЕТКОВА КАРАПАНДЖЕВА
ТОНИ ДИМИТРОВ ТОНЧЕВ
ТОТКА ЖИВКОВА МИЛОШЕВСКА
ТОШКО ТОДОРОВ МРЪСЛЕНСКИ
ЦВЕТАН БОРИСОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАН ДАНЧЕВ СТАНКОВ
ЦВЕТАН СЛАВКОВ СТЕФАНОВ
ЦВЕТАНА ВЛАДИМИРОВА СУЙКОВА
ЦВЕТАНА ТОДОРОВА КАЛОЕРОВА
ЦВЕТАНКА КИРИЛОВА СПАСОВА
ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА ПАВЛОВА
ЦЕНКА СЛАВЧЕВА КОСТОВА
ЦЕЦКО ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ
ЦЕЦКО МЛАДЕНОВ КУТРИН

Кмет/кметски наместник: …………
Секретар на община/район: ……….