https://www.livechatalternative.com/

Списък на заличените лица от избирателните списъци

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)

Област ВИДИН, община ЧУПРЕНЕ
населено място С.ЧУПРЕНЕ, кметство ……….., секция № 001
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНГЕЛ МЛАДЕНОВ ФИЛИПОВСКИ
ВАЛЕНТИН ЧАНКОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КРУМОВ
ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ФИЛИПОВСКА
ПЕТЬО АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
СТАНИСЛАВ РУМЕНОВ РАНЧИНСКИ

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)

Област ВИДИН, община ЧУПРЕНЕ
населено място С.ВЪРБОВО, кметство ……….., секция № 003
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ВАЛЕНЦИЯ БОРИСЛАВОВА ГЕРАСИМОВА
ГАБРИЕЛ ЦВЕТАНОВ ЙОНОВ
ДИЯН ПЛАМЕНОВ КЮЧУКОВ
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
ТОШКО ИЛИЕВ КАМЕНОВ

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)

Област ВИДИН, община ЧУПРЕНЕ
населено място С.ТЪРГОВИЩЕ, кметство ……….., секция № 004
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
САШКО ТОДОРОВ ДЕПИН
ЮЛИЯ СТЕФАНОВА КИРИЛОВА

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)

Област ВИДИН, община ЧУПРЕНЕ
населено място С.РЕПЛЯНА, кметство ……….., секция № 006
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ЕВГЕНИ ЙОНКОВ ИВАНОВ
ЕМИЛ СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
ИВАН ЦВЕТАНОВ ДИМОВ
ИВЕЛИН АТАНАСОВ МИТЕВ
ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ МАРИНОВ
МАРИН МАРИНОВ КОЛЕВ
НИКОЛА БОРИСОВ ДИЛОВ
НИКОЛАЙ БЛАГОВЕСТОВ ПРЕДОВ
РУМЕН ВЕСОВ ДЕРМАНСКИ

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)

Област ВИДИН, община ЧУПРЕНЕ
населено място С.ГОРНИ ЛОМ, кметство ……….., секция № 007
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
СЛАВЧО ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)

Област ВИДИН, община ЧУПРЕНЕ
населено място С.ГОРНИ ЛОМ, кметство ……….., секция № 008
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
СВЕТЛИН АСЕНОВ СЛАВЧЕВ

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община ЧУПРЕНЕ
населено място С.ДОЛНИ ЛОМ, кметство ……….., секция № 009
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АСЕН ИЛИЕВ АНГЕЛОВ
ВАЛЕРИ КИРИЛОВ ИВАНОВ
ВАНЯ АНГЕЛОВА МЛАДЕНОВА
ВАСИЛ МИТКОВ ВАСИЛЕВ
ДИМИТЪР НИНКОВ ВЪТОВ
РУСЛАН ЦВЕТАНОВ ЦАНКОВ
СТЕФАН ЕФТИМОВ НИКОЛЧИН