https://www.livechatalternative.com/

Обществено обсъждане приемането на нова Наредбата управление на отпадъците на Община Чупрене и приемане на Мотиви за необходимостта от нейното приемане.

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Председателят на Общински съвет Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане приемането на нова Наредбата за  управление на отпадъците на Община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: [email protected]  в срок до 20.06.2019 год.

 

Предложения и мотиви

 

Публикувана на 05.06.2019 год.

Внесени предложения …. бр.

Линк Наредба за управление на отпадъците на община Чупрене