https://www.livechatalternative.com/

ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ – Предоставяне на стояща дървесина на корен от обект № 19003, отдел 82 подотдели „в,о” в землището на с. Горни Лом, на територията на община Чупрене

У С Л О В И Я за ТЪРГ 19003

Заповед за отриване на процедура

Сортиментни ведомости

Скица на поземлен имот №15-526003-13

Скица на поземлен имот №15-525986-13

Скица на поземлен имот №15-525993-13

 

Протокол

ЗАПОВЕД № 256 за спечелен търг

Договор