https://www.livechatalternative.com/

Процедура за участие в търг с явно наддаване за предоставяне на сечище в обект № 19005, отдел 65 подотдели „н“, „п“, „с“, „г“ , в землището на с. Горни Лом, община Чупрене

 

Документация Обект 19005

Заповед №277

 

Протокол №1 -качен на 12.08.2019

Протокол №2 -качен на 16.08.2019

Заповед №313 за спечен търг – /качен на 19.08.2019/

Договор – качен на 30.08.2019

Анекс към договор