https://www.livechatalternative.com/

Процедура за участие в търг с явно наддаване за предоставяне на сечище в обект № 19007, отдел 99 подотдел „е”, отдел 101 подотдели „е“, „и“, , в землището на с. Долни Лом, община Чупрене

Документация обект 19007

Заповед № 278

 

Протокол  №1 – качен на 12.08.2019

Протокол №2 – качен на 16.08.2019

Заповед №314 за спечелен търг /качен на 19.08.2019/

Договор – качен на 30.08.2019

Анекс към договор