Обява

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2019 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Предложение за изпълнение на бюджета – не събираеми такси за ползвани телефонни услуги

                   2.Предложение за разпореждане с общинско имущество – огледна сеч на дърва за огрев за нуждите на местното население

                   3.Предложение относно включване на Основно училище „Академик Михаил Димитров” с.Чупрене и Основно училище „Христо Ботев”  с.Горни Лом в Списъка на защитените детски градини и училища през новата 2019/2020 учебна година

                   4.Предложение относно включване на Основно училище „Академик Михаил Димитров” с. Чупрене в Списъка на средищните детски градини и училища през новата 2019/2020 учебна година

                   5.Предложение относно включване на Детска градина „Здравец” с. Чупрене и Детска градина „Христо Ботев” с.Горни Лом в списъка на защитените детски градини през новата 2019/2020 учебна година

                   6.Разни

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:         /п/         БОГОМИЛ СТАНКОВ

 

Предл.включване списък защитени детски градини

Предл.включване списък защитени училища

Предл.включване списък ОбС – ОУ Чупрене – средищно

Предл.добив дърва местно население

Предл.несъбираеми суми тел.услуги-починали лица