Обществено обсъждане на нова Наредба за управление на общинските горски територии, собственост на Община Чупрене

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане на Наредбата за управление на общинските горски територии, собственост на Община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: ob_chuprene@abv.bg  в срок до 22.08.2019 год.

 

 

 

Предложение и мотиви

 

Линк за проекта на Наредбата

 

 

Публикувана на 08.08.2019 год.

Внесени предложения …. бр.