https://www.livechatalternative.com/

Съобщение за провеждане на консултации за състава на ОИК

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за провеждане на консултации за състава на ОИК за изборите за общински съветници и кметове на

27 октомври 2019г.

 

 

 

На основание чл.75, ал.1 от Изборния кодекс, кмета на община Чупрене ще проведе консултации за съставите на ОИК с парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Консултациите ще се проведат на 16.08.2019г. /петък/ от 11.00 часа в сградата на Община Чупрене, с.Чупрене, ул. „Асен Балкански” № 55

 

При изготвяне на писмените предложения, представителите на партиите и коалициите от партии да спазват изискванията на  Изборния кодекс.

 

 

АСЕН ДЖУНИНСКИ

За кмет на община Чупрене

Съгласно Заповед № 172 от 23.04.2019г.