Съобщение за провеждане на консултации за състава на СИК за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

 

 

На основание чл.91, ал.3 от Изборния кодекс, кмета на община Чупрене ще проведе консултации за съставите на СИК с парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.
Консултациите ще се проведат на 18.09.2019г. /сряда/ от 11.00 часа в сградата на Община Чупрене, с.Чупрене, ул. „Асен Балкански” № 55

При изготвяне на писмените предложения, представителите на партиите и коалициите от партии да спазват изискванията на Изборния кодекс.

АСЕН ДЖУНИНСКИ
За кмет на община Чупрене
Съгласно Решение № 531 от 04.09.2019г.
На ОбС Чупрене