https://www.livechatalternative.com/

Избирателен списък с.Протопопинци, секция № 005

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ВИДИН ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ПРОТОПОПИНЦИ
КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 005
Адрес на избирателната секция ……………………………………..

–––––––––––––––––-
Собствено, бащино и фамилно име
–––––––––––––––––-
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ ЦАНКОВ
БОЙКА КИРОВА БОЯДЖИЙСКА
БОЙКО АНТОНОВ БОЖИНОВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ПЕТРОВ
ВАЛЕРИ ГЕНАДИЕВ ЦВЕТАНОВ
ВАСИЛКА МЛАДЕНОВА ТОДОРОВА
ДАНЧО ГЕОРГИЕВ ЖИВИН
ЕВГЕНИЯ ВАНКОВА ТОДОРОВА
ЕМИЛ КИРИЛОВ МАРИНОВ
ЗАГОРКА ТОДОРОВА МАТЕЕВА
КРАСИМИРА ХРИСТОВА МАЛАДЖИКОВА
ЛИЛЯНА МЕТОДИЕВА СТОЯНОВА
МАРИЯ ЖИВКОВА МИХАЙЛОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
НИКИФОР АНДРЕЕВ ИВАНОВ
САШКО ГЕОРГИЕВ ВИДЕНОВ
СТРАХИЛ ИГНАТОВ ТОДОРОВ

Кмет/кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….