https://www.livechatalternative.com/

Съобщение

 

На изборите на 27.10.2019г. в община Чупрне ще се проведе избор за кмет на кметство в с.Горни Лом – ЕКАТТЕ – 16571. Население в с.Горни Лом към 16.07.2019г. – 665 души.