https://www.livechatalternative.com/

„Изграждане на туристическата инфраструктура – места за отдих и развлечение, път и пътека към връх Миджур на територията на Община Чупрене“

 

 

 

 

Проект:Изграждане на туристическата инфраструктура – места за отдих и развлечение, път и пътека към връх Миджур на територията на Община Чупрене“

По мярка 313:“ Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година (ПРСР)

Стойност на проекта:387 927,95 лева

Общата целна проекта е да се подобри качеството на живот на жителите на община Чупрене чрез предоставяне на възможности за заетост, уползотворявайки пълния  потенциал на общината за развиване на интегриран селски туризъм.

Конкретната цел на проекта е да се подобри туристическата инфраструктура в община Чупрене чрез изграждане на туристически маршрут с обособени места за спорт, отдих и развлечение на посетителите и жителите на община Чупрене.

Обхват на проекта:Проектът включва изграждане на туристическа инфраструктура на тре пункта – изходен, междинен и краен.

  • За изходен пункт – местност „Под заставата”:- обработка на терена, заслони – 5 бр., двойни пейки с маса – 5 бр., люлки – 3 бр. пейка с огнище – 5 бр., кошчета за отпадъци – 7бр., информационна табела – 1бр;
  • За междинен пункт – местност „Поклъщица”:- обработка на терена, беседки – 2 бр., кошчета за отпадъци – 2 бр. информационна табела – 1бр.;
  • За краен пункт – под връх Миджур:- обработка на терена, заслони – 5 бр., двойни пейки с маса – 5 бр.,ь люлки – 3 бр., пейка с огнище – 5 бр., кошчета за отпадъци – 7бр., информационна табела – 1бр.
  • За път и пътека към връх Миджур- за горски път /дължина 2 300м./ е предвидена обработка на терена /обаластряване/; за екопътеката /дължина 1500 м./ е предвидено откосиране и подравняване на трасето, направа на земни стъпала и дървен парапет.

По продължението на целия обособен маршрут от горския път и пътеката са предвидени общо 26 бр. указателни табели.Елементите от съоръженията съгласно техническия проект са предвидени да се изработят от природосъобразни естествени материали: дърво, камък, метал.