https://www.livechatalternative.com/

„Изграждане на туристическа инфраструктура и поставяне на архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма в района на с. Долни Лом и с. Горни Лом, община Чупрене“

 

Проект:Изграждане на туристическа инфраструктура и поставяне на архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма в района на с. Долни Лом и с. Горни Лом, община Чупрене“

По Мярка 313:„Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони  2007 – 2013 година (ПРСР)

Стойност на проекта: 256 773,17 лева

Общите целина проекта са да се развие интегриран селски туризъм чрез разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетителите на община Чупрене.

Конкретната целна проекта е  да подобри туристическата инфраструктура в района чрез: 1) изграждане на екопътека  с. Долни Лом – с. Горни Лом, с дължина на прехода 20 км.; 2) създаване на условия за отдих на туристите на теренът около Посетителски център с. Долни Лом;

Осъществяването на проекта е разделено условно на три позиции:

Ø  Позиция 1: Екопътека с. Долни Лом – с. Горни Лом.Маршрута на екопътеката е

с дължина 20 км.  Дейностите, които са  предвидени  са:- откосиране, подравняване на трасето, направа и монтаж на указателни табели, обработка дървени повърхности табели, направа земни стъпала, направа дървен парапет, обработка дървени повърхности, поставяне на съоръжения.

Ø  Позиция 2“Воденицата“-теренът около Посетителски център Долни Лом.

 Дейностите, които се предвидени са: изсичане и изкореняване на храсти, изкопаване и преместване на земни маси,  натоварване и извозване на земни маси, доизкопаване и подравняване на откосите на изкопа в земни почви, подравняване основа и доставка на материали,  откосиране и подравняване на брега на реката,  изкоп за уширяване на канал, направа на облицовка по стени и дъно канал, монтиране на съоръжения.

Ø  Позиция 3«Атракционна площадка» – теренът около Посетителски център извън

регулация. Дейностите, които са предвидени са: изсичане и изкореняване на храсти, изкопаване и преместване на земни маси, подравняване основа и доставка на материали,  монтиране на съоръжения – единични пейки /4бр./, брод /2бр./, беседка /1бр./, кошчета за отпадъци /2бр./, двойна люлка /2бр./, др.