https://www.livechatalternative.com/

„Рехабилитация и реконструкция път VID 1180// III – 102/ – Махала Бостаните – Върбово – Чупрене /III – 114// от км. 0+000 до км. 10+400”

 

Проект: „Рехабилитация и реконструкция път VID1180// III– 102/ – Махала  Бостаните – Върбово – Чупрене  /III– 114// от км. 0+000 до км. 10+400”

Стойност на проекта:1 632 770,33 лв.

 

Общата цел на проектае да подобри пътната инфраструктура на територията на община Чупрене и да създаде условия за по-бързо и сигурно придвижване на хора, стоки и капитали, както и да се подобрят условията за живот на жителите на общината.

Обхват на проекта: – Пътният участък, който ще бъде рехабилитирн и реконструиран е част от Общинска пътна мрежа – път VID1180, /III– 102 / – Бостаните – Върбово – Чупрене / III– 114/.Началото на участъка е определен както следва: т. 0 – на км 0+000, осова точка на кръстовище с път III– 102, а краят му е определен с осова точка на кръстовище с път III– 114.

В конструктивно и техническо отношение, целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества, носимоспособността на съществуващата настилка и пътното платно, и отводняването, за да се осигурят условия за безопасност на движението и удължаване на ескплоатационният живот на пътя

Конкретни целиса:

Ø  Да се подобри достъпността на периферните населени места до общинския център, чрез рехабилитация на пътна отсечка част от  Общинска пътна мрежа с дължина от 10,4км , от които 1,87 км в с. Върбово и 0,45 км в с. Чупрене, и 8,08 км открит път;

Ø  Да обнови, модернизира, обезопаси и подобри експлоатационните условия на основен пътен участък;

Ø  Да гарантира бърз достъп на населението до основни услуги – здравеопазване, образование, комуникации, социални дейности, стоки за бита;

Ø  Да повиши мобилността на работната сила и създаде условия за заетост;

Ø  Да направи община Чупрене привлекателно място за посетители и подпомогне развитието на ключов за общината икономически сектор – туризма;