https://www.livechatalternative.com/

Търг с явно наддаване за предоставяне на сечище в обект № 19009, отдел 88 подотдел „б,в,к” в землището на с. Горни Лом, община Чупрене

Документация обект 19009

Сортименти ведемости, скици, карнет-опис

Заповед – комисия за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен – за обект №19009

Протокол обект 19009 – качен на 24.10.2019г.

Протокол №2 обект 19009 – качен на 28.10.2019

Заповед  № 406 – за спечен търг  качена на 29.10.2019

Договор обект 19009 качен на 11.11.2019

Предавателно- приемателен протокол качен на 18.11.2019

АНЕКС