https://www.livechatalternative.com/

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

 

Област ВИДИН, община ЧУПРЕНЕ

населено място С.ЧУПРЕНЕ, кметство ……….., секция № 001

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

 

––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––

АНГЕЛ                         МЛАДЕНОВ                      ФИЛИПОВСКИ

ВАЛЕНТИН                      ЧАНКОВ                        ПЕТРОВ

ГЕОРГИ                        АНГЕЛОВ                       КРУМОВ

ЙОРДАНКА                      АНГЕЛОВА                      ФИЛИПОВСКА

ПЕТЬО                         АНГЕЛОВ                       ПЕТРОВ

СТАНИСЛАВ                     РУМЕНОВ                       РАНЧИНСКИ

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

 

 

Област ВИДИН, община ЧУПРЕНЕ

населено място С.ЧУПРЕНЕ, кметство ……….., секция № 002

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

 

––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––

ВЕРА                          ЦВЕТАНОВА                     НИКОЛОВА

ВЕРОНИКА                      ЕВГЕНИЕВА                     МЛАДЕНОВА

ГЕНА                          ЕМИЛИЯНОВА                    МОМЧИЛОВА

ЕВГЕНИ                        МЛАДЕНОВ                      МЛАДЕНОВ

ТОДОР                         БОНЧЕВ                        БОГДАНОВСКИ

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

 

 

Област ВИДИН, община ЧУПРЕНЕ

населено място С.ВЪРБОВО, кметство ……….., секция № 003

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

 

––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––

ВАЛЕНЦИЯ                      БОРИСЛАВОВА                   ГЕРАСИМОВА

ГАБРИЕЛ                       ЦВЕТАНОВ                      ЙОНОВ

ДИЯН                          ПЛАМЕНОВ                      КЮЧУКОВ

ЕМИЛИЯ                        ГЕОРГИЕВА                     АНГЕЛОВА

ТОШКО                         ИЛИЕВ                         КАМЕНОВ

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

 

Област ВИДИН, община ЧУПРЕНЕ

населено място С.ТЪРГОВИЩЕ, кметство ……….., секция № 004

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

 

––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––

АСЯ                           ЛОЗАНОВА                      МЕТОДИЕВА

САШКО                         ТОДОРОВ                       ДЕПИН

ЮЛИЯ                          СТЕФАНОВА                     КИРИЛОВА

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

 

Област ВИДИН, община ЧУПРЕНЕ

населено място С.РЕПЛЯНА, кметство ……….., секция № 006

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

 

––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––

ЕВГЕНИ                        ЙОНКОВ                        ИВАНОВ

ЕМИЛ                          СТЕФАНОВ                      ВАСИЛЕВ

ИВАН                          ЦВЕТАНОВ                      ДИМОВ

ИВЕЛИН                        АТАНАСОВ                      МИТЕВ

ЛЮБЕН                         ЛЮБЕНОВ                       МАРИНОВ

МАРИН                         МАРИНОВ                       КОЛЕВ

НИКОЛА                        БОРИСОВ                       ДИЛОВ

НИКОЛАЙ                       БЛАГОВЕСТОВ                   ПРЕДОВ

РУМЕН                         ВЕСОВ                         ДЕРМАНСКИ

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

 

 

Област ВИДИН, община ЧУПРЕНЕ

населено място С.ГОРНИ ЛОМ, кметство ……….., секция № 007

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

 

––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––

БИСЕР                         ЦВЕТАНОВ                      ЦАНКОВ

МАРИЯ                         ГЕОРГИЕВА                     СПАСОВА

НИКОЛА                        ЦВЕТКОВ                       БЕЛЯСИН

СЛАВЧО                        ДИМИТРОВ                      ПЕТРОВ

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

 

 

Област ВИДИН, община ЧУПРЕНЕ

населено място С.ДОЛНИ ЛОМ, кметство ……….., секция № 009

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

 

––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––

АСЕН                          ИЛИЕВ                         АНГЕЛОВ

ВАЛЕРИ                        КИРИЛОВ                       ИВАНОВ

ВАНЯ                          АНГЕЛОВА                      МЛАДЕНОВА

ВАСИЛ                         МИТКОВ                        ВАСИЛЕВ

ДИМИТЪР                       НИНКОВ                        ВЪТОВ

ЕЛИЗАБЕТ                                                    ЙОРДАНОВ

ЙОРДАНЧО                      ВИОЛИНОВ                      ЙОРДАНОВ

РУСЛАН                        ЦВЕТАНОВ                      ЦАНКОВ

СТЕФАН                        ЕФТИМОВ                       НИКОЛЧИН

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

 

Област ВИДИН, община ЧУПРЕНЕ

населено място С.СРЕДОГРИВ, кметство ……….., секция № 010

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

 

––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––

ЦЕЦА                          ВЛАДИМИРОВА                   ДИМИТРОВА