Провеждане на конкурси

О   Б   Я   В   А

за   провеждане  на  конкурси  за:  117  (сто и седемнадесет
вакантни длъжности  в Съвместното командване на силите и 3 (три )
вакантни  длъжности  във Военно-географската служба 
за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански  средни  или висши  училища, в
страната  и  в  чужбина
 

ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 

ОФИС  ЗА  ВОЕНЕН  ОТЧЕТ  В  ОБЩИНА  БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25,

ТЕЛ. 0884 / 96 12 92

 

ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ  –  ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ. 094 / 600 – 754, 0886 / 000 – 914