СВИКВАНЕ НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ, ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА И ПОДПИСВАНЕ НА КЛЕТВЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ НА 12.11.2019 ГОД. ОТ 12.30 ЧАСА , КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА  ЧУПРЕНЕ

О   Б   Я   В   А

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.32 АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА, ЧЛ.23 АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ И РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН СВИКВА НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ НА 12.11.2019 ГОД. ОТ 12.30 ЧАСА , КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА  ЧУПРЕНЕ, ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД :

  1. ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА И ПОДПИСВАНЕ НА КЛЕТВЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ :

                       – НОВОИЗБРАНИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ;

                       – НОВОИЗБРАНИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ;

                       – НОВОИЗБРАНИЯ КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОРНИ ЛОМ.

                   2.ОТКРИВАНЕ И РЪКОВОДСТВО НА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ ОТ НАЙ-ВЪЗРАСТНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК И ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ.

 

 

                   ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ Е ОТКРИТО.