https://www.livechatalternative.com/

Обява за Инвестиционно предложение за „Рекултивация на закрито общинско сметище за битови отпадъци на територията на община Чупрене