Обществено обсъждане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на Община Чупрене 2020 -2022 год.

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на Община Чупрене  2020 -2022 год., като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: ob_chuprene@abv.bg  в срок до 05.12.2019 год.

 

Линк към програмата: Програма биогорива

 

Публикувана на 21.11.2019 год.

Внесени предложения …. бр.

Файлове