АКТУАЛИЗИРАНА НАРЕДБА №1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА,ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗАЩИТА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

Наредба № 1