https://www.livechatalternative.com/

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧУПРЕНЕ МАНДАТ 2019 – 2023 год.

Комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси,

данъчна политика и енергетика

 

Председател :  Адриан Мирославов Маринов

Членове : 1. Ленка Сандова Суйкова

2. Валери Милчов Белясин

 

 

 

Комисия по законност, обществен ред, административно

обслужване, ТСУ, транспорт и по чл.72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ

 

Председател :  Радостина Александрова Ранчинска

Членове : 1. Богомил Данчов Станков

2. Илиян Георгиев Тонин

 

 

 

Комисия по земеделие и гори, общинска собственост,

екология, евроинтеграция и еврофондове

 

Председател :  Велислава Миленова Вълчинова

Членове : 1. Адриан Мирославов Маринов

2. Цветан Ангелов Николов

 

 

 

 

Комисия по здравеопазване и  социални дейности,

образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание

 

Председател :  Богомил Данчов Станков

Членове : 1. Георги Милчев Йокин

2. Антонина Алексиева Георгиева