ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 2019-2023

                                        

 

 

                                                                                                            

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ВЕЛКОВ

 GSM: 0878 21 37 71 

e-mail: obs.chuprene@abv.bg

 

Форма за контакт: