Провеждане на конкурси – Националната гвардейска част

О   Б   Я   В   А

 

за   провеждане  на  конкурси  за:

 

60  (шестдесет) вакантни длъжности  в

 

Националната   гвардейска   част – гр.София

 

за приемане на военна служба на лица,

 

завършили граждански  средни  или висши  училища, в

 

страната  и  в  чужбина

 

ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 

ОФИС  ЗА  ВОЕНЕН  ОТЧЕТ  В  ОБЩИНА  БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25,

ТЕЛ. 0884 / 96 12 92

 

ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ  –  ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ. 094 / 600 – 754, 0886 / 000 – 914