https://www.livechatalternative.com/

Обществено обсъждане на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Чупрене

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 30 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: [email protected]  в срок до 06.02.2020 год.

 

 

 

Предложение и мотиви

 

 Линк към Наредбата

 

 

Публикувана на 06.01.2020 год.

Внесени предложения …. бр.

Файлове