https://www.livechatalternative.com/

Провеждане на конкурс за военни формирования на Сухопътните войски

О   Б   Я   В   А

за   провеждане  на  конкурс  за:

 

165 (сто шестдесет и пет) вакантни длъжности  във

военни формирования  на  Сухопътните войски  

 

за приемане на военна служба на лица,

 

завършили граждански  средни  или висши  училища, в

 

страната  и  в  чужбина

ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ОФИС  ЗА  ВОЕНЕН  ОТЧЕТ  В  ОБЩИНА  БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25,

ТЕЛ. 0884 / 96 12 92

 

ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ  –  ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ. 094 / 600 – 754, 0886 / 000 – 914