https://www.livechatalternative.com/

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат

За вас работодатели

 

 

Дирекция “Бюро по труда”- Белоградчик уведомява работодателите от общините Белоградчик, Димово, Ружинци и Чупрене, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2020 г., както следва:

 

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат:

  • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 11 602 лв.;
  • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 3 838 лв.;
  • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 19 502 лв.;
  • безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 6 440 лв.;
  • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) – свободни средства – 7 380 лв.;

 

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 24.02.2020 г. до 04.03.2020 г., включително.

 

Извън горепосочения срок (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ППЗНЗ), работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:

  • безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода” (чл. 55 от ЗНЗ) – свободни средства – 3 798 лв.;
  • за обучение на безработни лица по реда на чл. 63 от ППЗНЗ – свободни средства – 3 392 лв.;
  • обучение на заети лица от микро и малки предприятия – свободни средства -1 102 лв.;
  • обучение на заети лица от средни предприятия по реда на чл. 63, ал. 1, т. 3 от ЗНЗ – свободни средства – 260 лв.

 

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Белоградчик, както и на тел. 0936 5 -32- 50