https://www.livechatalternative.com/

Обществено обсъждане на нова Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Чупрене

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане на  нова Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: [email protected]  в срок до 12.03.2020 год.

 

 

 

Предложение и мотиви

 

Линк към Наредбата

 

 

Публикувана на 28.02.2020 год.

Внесени предложения …. бр.

Файлове