https://www.livechatalternative.com/

Заповед: Сформиране на общински кризисен щаб за оценка на риска в община Чупрене срещу COVID 19

З А П О В Е Д

№    64

с.Чупрене 09.03.2020 г.

На основание чл.44 ал.1 т.1 и 2 от ЗМСМА , чл.65а от Закона за защита при бедствия и във връзка с координиране на мерки за превенция срещу заболяването COVID- 19

С Ф О Р М И Р А М :

Общински временен кризисен щаб за оценка на риска в община Чупрене, със следния състав :

Председател: Анжело Добричов – кмет община Чупрене

Зам.Председател: Мария Тодорова – зам.кмет община Чупрене

Членове: 1.Николай Лазаров – общопрактикуващ лекар в община Чупрене

2.Асен Джунински – секретар община Чупрене

3.Корнелия Антова  – гл.специалист „Социална политика“

4.Бойка Атанасова – директор ОУ Чупрене

5.Лора Гаргова  – директор ОУ Горни Лом

6.Илонка Асенова – директор ДГ Чупрене

7.Пламенка Мирчева – директор ДГ Горни Лом

8.Райна Горанова – управител ЗЖ Чупрене  и ЦНСТ Долни Лом

9.Николай Николов  – управител ЦНСТ Репляна и ЦНСТ Върбово

10.Петър Алексиев –  младши полицейски инспектор РПУ

Копие от настоящата заповед да се предостави на членовете на общинския кризисен щаб за сведение и изпълнение .

 

 

АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ

Кмет на Община Чупрене