https://www.livechatalternative.com/

Съобщение-извънредно положение

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ВИ УВЕДОМЯВА :
Във връзка с обявеното извънредно положение за превенция с коронавирус COVID-19 на територията на Република България Ви информираме:
• Най-застрашени от заразата са възрастни и хронично болни хора. Затова е важно да се окаже помощ на най-уязвимата група хора.

• Предвид извънредното положение е направена много добра организация към Домашния социален патронаж, за да продължим да осигуряваме на възрастните хора храна. Вече се оказва подкрепа чрез разясняване за необходимите предпазни мерки, закупуване на лични предпазни средства за потребителите на социалната услуга.

• Призоваваме Ви с цел подкрепа на възрастните хора и предотвратяване на нуждата да напускат домовете си. Моля всички да бъдат съпричастни към тях , като оказват помощ при необходимост, от лекарства и неща от първа необходимост.
В населените места кметските наместници са в готовност да окажат съдействие при нужда.
За повече информация за превенция с коронавирус COVID-19 и при случай на нарушена домашна карантина се свържете с националния ни телефон за спешна помощ: 112.
Останете си вкъщи!