https://www.livechatalternative.com/

Заповед № РД01-143/20.03.2020г на Министъра на здравеопазването

Здравният министър издаде заповед, с която въвежда нови противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г.